Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-BA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: BA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

-) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

-) Zainteresowania zgodne z tematyką wybranego seminarium licencjackiego

Całkowity nakład pracy studenta:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (Dr Katarzyna Piątkowska)

Seminar = 30 hrs

Individual consultation with the supervisor = 15 hrs

Individual work:

- reading and preparation for classes = 20 hrs

- BA-project (research) = 45 hrs

- BA-project (planning and writing) = 70 hrs


TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

Seminar = 30 hrs

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail, Moodle) = 15 hrs

Individual work:

- preparing for the in-class presentation of BA research = 15 hrs

- reading assigned material for BA project = 30 hrs

- BA-project (research) = 50 hrs

- BA-project (planning and writing) = 50 hrs

- correcting and proofreading the work = 20 hrs

- preparing and practicing for defence = 5 hrs


TOTAL 225 hours (9 ECTS points)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Seminar = 30 hours

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail, Moodle) = 20 hours

Individual work = 175 hours

Reading assigned texts (30 hours)

Preparing a presentation on the current state of research (10 hours)

Conducting research for BA thesis (50 hours)

Writing the BA thesis (70 hours)

Preparing for the BA exam (15 hours)


TOTAL 225 hours (9 ECTS points)


CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

Seminar: 30 hrs

Individual consultation with the supervisor (office hours, e-mail): 50 hrs


Individual work: 170 hrs

- reading and preparation for classes: 50 hrs

- Preparing a presentation on the current state of research: 50 hrs

- Conducting research for BA thesis and writing: 70 hrs

Total: 250 hrs (10 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

W1: The student has basic knowledge of the links between theory of learning and the practice of language teaching. - K_W06TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

W1 - The student has basic knowledge of the links between translation studies and issues in linguistics, literary criticism and analysis. - K_W06

W2 - The student has basic knowledge of translation studies terminology and methodology. - K_W07

W3 - The student has basic knowledge of the language of translation studies as a discipline. - K_W11


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student has a basic knowledge of the links between literary studies and relatied studies in the humanities - K_W06;

- the student has a knowledge of the basic terminology and methodology in literary studies K_W07;

- the student has a basic knowledge of the language of contemporary literary studies - K_W11.


CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

The student has a knowledge of the basic terminology and methodology in cultural studies (K_W07).

The student has basic knowledge of the language of contemporary cultural studies (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

U1: The student is able to fulfil research tasks folowing objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07)

U2:The student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own. (K_U08)

U3: The student is able to write the diploma thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources. (K_U14)

U4: The student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions. (K_U16)TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

U1 - The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information using various sources to choose a methodology for translation studies research. (K_U01).

U2 - The student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to translation studies.(K_U06).

U3 - The student is able to fulfil research tasks folowing objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07).

U4 - The student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own. (K_U08).

U5 - The student is able to write the diploma thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources. (K_U14).

U6 - The student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions. (K_U16).

U7 - The student is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation. (K_U17)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student is able to search for, analyze, evaluate, select and apply information using various sources to choose a methodology for research in literary studies (K_U01),

- the student is able to integrate basic theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies (K_U06),

- the student is able to fulfil research tasks folowing objectives and instructions formulated by their academic supervisors. (K_U07),

- the student is able to fulfil research tasks folowing objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U07),

- the student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills in the field of literary studies on their own (K_U08),

- the student is able to write their BA thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources from the field of literary studies (K_U14),

- the student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions. (K_U16),

- the student is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation (K_U17).


CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

The student is able to independently gain and broaden their knowledge and develop their research skills in the field of cultural studies (K_U08).

The student is able to write their BA thesis in English, using basic theoretical approaches and a variety of sources from the field of cultural studies (K_U14).

The student displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions (K_U16).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

K1: The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. (K_K01)TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

K1 - The student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development. (K_K01)

K2 - The student is able to properly prioritise the task assigned by the supervisor. (K_K03)


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- the student is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development in the field of literary studies (K_K01),

- the student is able to properly prioritise the task assigned by the supervisor. (K_K03)


CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

The student is able to properly prioritise the tasks assigned by the supervisor, which are necessary for writing the thesis (K_K03).

Metody dydaktyczne:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

-) Seminar

-) Project work

-) Case study

-) Presentation of paper


TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)


-) Seminar

-) Project work

-) Case study

-) Presentation of paper


LITERARY STUDIES (dr Hetman)

- Seminar

- Project work

- Case study

- Presentation of paper


CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

- Seminar

- Project work

- Case study

- Presentation of paper

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Cele seminarium licencjackiego to:

-) Rozwijanie umiejętności związanych z wyborem tematu badawczego;

-) Rozwijanie umiejętności pisania pracy licencjackiej z zachowaniem wymogów merytorycznych i formalnych stawianym tego rodzaju pracom ;

-) Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności badawczych zgodnie z tematyką omawianą w danej grupie seminaryjnej.

Pełny opis:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

• The structure of a B.A. thesis

• Introduction to research in language learning and teaching

• Individual consultations

• Presentation of first chapters of students’ BA projects

The scope and range of topics will be adjusted to the research interests of the students.

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

The course will prepare students for choosing a research topic and a theoretical framework for the analysis of a selected literary or audiovisual translation. In the winter semester, an overview of major issues in translation studies will be presented, with special regard to their usefulness in translation studies research. Theoretical readings will be supplemented with exercises in translation and translation evaluation designed to hone skills in critical translation analysis.

In the summer semester, the seminar will be centred around in-class presentations of students' progress and individual meetings with the supervisor. Students will select and investigate a problem within the field of Translation Studies with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues will be developed under the guidance of the supervisor, who will offer help in narrowing down the topic, finding relevant sources, and applying the selected theoretical approach. The proposed spectrum of topics covers linguistic, functionalist, cultural and reception-focused aspects of literary and audiovisual translation. Students are also encouraged to perform and describe their own translations. The preliminary results of the student's research or their ongoing translation project will be presented to the group. During a series of individual meetings with the supervisor, the thesis will be gradually submitted for review and correction.

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

This seminar aims to present students with the main currents in the contemporary anglophone novel. The students will read and analyze a selection of novels, each from a different cultural milieu, different in terms of themes and popular methodological approaches. This will help students determine their field of interest and help to write a bachelor's thesis.

CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

This seminar aims to help students determine their field of interest and write a bachelor's thesis with the focus on phenomena of popular culture and popular culture texts, selected aspects of visual culture, as well as digital media texts. The course is supplemented by a Moodle course.

Literatura:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

Brown, Douglas, H. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. New Yersey: Prentice Hall.

Brown, Douglas, H. 1994. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall.

Harmer, Jeremy. 1991. The Practice of English Language Teaching. Londyn, Nowy Jork: Longman.

Richards, J., Rodgers, T. 1999. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge Language Teaching Library.

Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A guidebook for English language teachers. Macmillan.

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

Required reading

Venuti, Lawrence. 2000. The Translation Studies Reader. New York: Routledge.

Munday, Jeremy. 2010. Introducing Translation Studies. New York: Routledge.

Optional texts

Hatim, B. i J. Munday. Translation. An Advanced Resource Book. Londyn: Routledge, 2004.

Munday, J. Introducing Translation Studies. Londyn: Routledge, 2001.

Pym, Anthony. 2010. Exploring Translation Theories. New York: Routledge.

Venuti, L. The Translation Studies Reader. Londyn: Routledge, 2000.

Williams, J i A. Chesterman. The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies.

London and New York: Routledge

Students are required to follow the stylesheet in formatting their work.

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Required texts:

J. M. Coetzee Disgrace (any edition)

Philip Roth, American Pastoral (any edition)

Terry Eagleton, 1996. Literary Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell

Additional reading:

Jonathan Culler, 1997. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

1. Pool Scott. Monsters in America. Baylor University Press 2011

2. Mandiberg Michael. The Social Media Reader. New York University Press 2012

3. Ensslin Astrid. Literary Gaming. MIT Press 2014

4. Foster Michael Dylan. Pandemonium and Parade. University of California Press 2009

5. Chayko Mary. Super Connected. SAGE 2017

6. Fernandez-Vara Clara. Introduction to Game Analysis. Routledge 2015

Metody i kryteria oceniania:

LEARNING AND TEACHNG ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (dr Katarzyna Piątkowska)

- outline and bibliography of the proposed BA thesis (40%) W1, U1, U2, U3, U4

- first chapter of the proposed BA thesis (60%) W1, U1, U2, U3, U4

- classroom observation K1

0 – 59% – 2

60 – 69 % – 3

70 – 75 % – 3+

76 – 85 % – 4

86 – 90% – 4+

91 – 100 – 5

TRANSLATION STUDIES (dr Guttfeld)

Summer semester:

- in-class presentation of the proposed BA topic (20%) W1-3

- progress on the BA project (80%) K1-2, U1-7

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

LITERARY STUDIES (dr Hetman)

Grading methods:

- a presentation on BA research (10%)

- BA project assessment (15%)

- active participation in class (25%)

- progress on BA thesis (50%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak)

Graded credit based on:

Progress on BA thesis and assigned tasks on time (delivering fragments of BA thesis within specified deadlines): 50%

- a presentation on BA research: 10%

- BA project explanation: 10%

- active participation in class: 30%

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Ariadna Strugielska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Ariadna Strugielska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as specified above

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Uwagi:

as specified above

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Katarzyna Piątkowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As above.

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Katarzyna Marak, Katarzyna Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aims of the Bachelor Seminar are:

-) to develop skills connected with the choice of field of study;

-) to develop the ability of writing a bachelor's thesis in agreement with the requirements for this type of work;

-) to develop the knowledge and academic skills in accordance with the field of study of the particular seminar group

In 2020/2021 summer term, the class may be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and BigBlueButton or MS Teams platforms, pending decisions of the university authorities.

Pełny opis:

as specified above

Literatura:

as specified above

Uwagi:

Click on "Seminar, 30 hours → more information" for additional notes about 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.