Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego [2506-s1POL2Z-ADL] Semestr zimowy 2017/18
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Analiza dzieła literackiego [2506-s1POL2Z-ADL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2017/18 [2017/18Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 210a
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Owczarz
Literatura:

1. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej), [w:] tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 40-58.

3.P. Ricoeur, O interpretacji, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006, s. 193-212.

4. H-G. Gadamer, Poetica, Warszawa 2001.

5. U. Eco (i in.), Interpretacja i nadinterpretacja,przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Zakres tematów:

Zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny: szczegółową i pogłębioną interpretację utworów poetyckich i krótkich form prozatorskich.Wśród zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach znajdą się: interpretacja a teoria, wybrane szkoły interpretacji, wymiar hermeneutyczny i retoryczny interpretacji, rozbiór literacki - analiza - interpretacja (sztuka interpretacji nadinterpretacja, interpretacja/wielość interpretacji ("interpretacja "nie kończące się zadanie")

Proponowane utwory (możliwość wyboru i zmian)

1.Teofil Lenartowicz, Złoty kubek (M.Konopnicka, M. Jasnorzewska-Pawlikowska)

2. Cyprian Norwid, Powieść, Pióro

3. Bolesław Leśmian, Alcabon

4. Wisława Szymborska, Radość pisania, Jeszcze

5. Czesław Miłosz, Przedmieście

6. Zbigniew Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy

7. Ludwik Sztyrmer, Frenofagiusz i Frenolesty, [w:] Powieści nieboszczyka Pantofla, Warszawa 1978.

8. H. Sienkiewicz, Niewola tatarska.Urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego, [w:] Nowele, t. 3, Kraków 2016.

9. Jarosław Iwaszkiewicz, Biłek , [w:] Brzezina i inne opowiadania, Warszawa 2016.

Metody dydaktyczne:

Patrz sylabus główny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

ocena za aktywność na zajęciach

ocena za pisemną pracę kontrolną pisaną na zajęciach.

Uwagi:

II rok, filologia polska s1, spec. ogólna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)