Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 2515-s1WLHI3L-SEM
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 2515-s1WLHI3L-SEM
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala C 3.54
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pawlak
Literatura:

Alarcos Llorach, E. (1994), Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Calpe.

Bosque I. y V. Demonte (eds.) (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-Libros.

Campos, P. (2006), Contrastes. Español para hablantes de polaco, Madrid: SGEL.

Luque Toro, L. (1990), "Problemas de lingüística contrastiva en la enseñanza del español para extranjeros”, ASELE. Actas II, Centro Virtual Cervantes, pp. 125-133 [on line: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/02/02_0123.pdf].

Moreno, C. (2009), Temas de gramática espańola. Nivel superior, Madrid: SGELE.

Nowikow, W. (ed.) (2017), Gramática contrastiva español-polaco, Manufactura Hispánica Lodziense 2, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pawlak, A. (ed.) (2018), Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pawlak, A. (2017), "Sobre los textos académicos y los marcadores textuales en español", Acta Philologica 50, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, pp.: 159-167 [on line: http://acta.wn.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/caly_numer50.pdf].

Pawlak, A. (2015), "Análisis contrastivo de las conjunciones en español y en polaco", Kwartalnik Neofilologiczny, Rocznik LXII, Zeszyt 4/2015, Łódź: Polska Akademia Nauk, pp.: 621-636 [on line: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/102910/edition/88923/content].

Pawlak, A. (2014), "El uso de la coma en las oraciones coordinadas copulativas y disyuntivas: un estudio constrastivo español-polaco", Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp.: 179-186.

Pawlak, A. (2014), "El concepto de aspecto según la Nueva Gramática de la Lengua Española", Forum Filologiczne Ateneum, tom 1 (2) 2014 Tożsamość i inne konstrukcje, Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, pp.: 115-128.

Pawlak, A. (2013), "Estudio sobre el uso de la coma en español a base de la sintaxis del enunciado", Forum Filologiczne Ateneum, tom 1 (1) 2013 Konstrukcje, Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, pp.: 129-160 [on line: https://www.ateneum.edu.pl/assets/Wydawnictwo/filologia/Forum-Filologiczne-Ateneum-tytulowa-spis.pdf].

Pawlak, A. (2011), "Algunas observaciones sobre la norma y el uso del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas en la primera mitad del siglo XVII", Encuentros 2010, vol. I, Warszawa: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, pp.: 109-116.

Pawlak, A. (2010), "Algunas observaciones sobre el sistema preposicional en español, francés y polaco", Kwartalnik Neofilologiczny 2/2010, Warszawa: Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych, pp.: 139-145.

Pawlak, A. (2009), "Algunos ejemplos de las diferencias en el léxico del español peninsular y del español de México", Entrecruces 1. Estudios hispánicos e hispanoamericanos, Łódź: Wydawnictwo WSSM, pp.: 101-105.

Pawlik, J. (2001), Selección de los problemas de la gramática española, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Libros.

VV.AA. (2010), El Quitadudas de la gramática española, Barcelona: VOX.

Zieliński A., R. S. Balches Arenas (eds.) (2012), Lenguas en contraste: el caso del español y polaco, Studia Iberystyczne 11/2012, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Zakres tematów:

- językoznawstwo ogólne (teoria języka i języki świata);

- historia językoznawstwa;

- gramatyka opisowa (synchroniczna) na poziomie fonetyki, fonologii, morfologii i/lub składni (analiza podstawowych jednostek języka);

- gramatyka porównawczo-historyczna (diachroniczna);

- gramatyka normatywna według Hiszpańskiej Akademii Królewskiej (Real Academia Espańola);

- gramatyka teoretyczna, np. generatywna, funkcjonalna;

- gramatyka kontrastywna (porównanie co najmniej dwóch języków na wybranym poziomie analizy gramatycznej, porównanie wariantów językowych);

- gramatyka porównawcza (historyczno-typologiczna języków świata);

- gramatyka tekstu (analiza spójności semantycznej [la coherencia] i spójności składni i leksyki [la cohesión])

- gramatyka stosowana (analiza problemów językowych występujących w danej społeczności);

- pragmatyka;

- semantyka;

- paremiologia opisowa i porównawcza (analiza przysłów);

- leksykologia (frazeologia, słownictwo specjalistyczne, słowotwórstwo).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy, analiza tekstów w grupie i samodzielnie, projekty pisemne, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna zostanie wystawiona na podstawie obecności, przygotowania do zajęć, postępów w opracowywaniu pracy i ukończenia jej w wyznaczonym terminie.

Termin ukończenia pracy: 30.V.2020 r.

Skala oceniania:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Ocena semestralna z seminarium dyplomowego będzie wystawiona na podstawie stopnia zaawansowania pracy oddanej do wglądu w dniu 30.V.2020r.

Osoby, których prace zostaną ocenione na bdb, oraz na db+ i db po naniesieniu wskazanych poprawek, będą zaakceptowane do egzaminu dyplomowego przypadającego pod koniec sesji egzaminacyjnej (czerwiec/lipiec).

Natomiast osoby, które uzyskają ocenę dst+ lub dst, będą musiały dokończyć pracę przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (czerwiec/lipiec), żeby przystąpić do obrony w sesji egzaminacyjnej poprawkowej (wrzesień). Ukończenie pracy dopiero we wrześniu oznacza wyznaczenie terminu obrony w październiku.

Uwaga! Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, konsultacje z promotorem odbędą się tylko w wyznaczonych terminach (poza przerwą wakacyjną).

Informacje na temat procedury ukończenia studiów znajdują się na stronie:

https://www.fil.umk.pl/procedura-ukonczenia-studiow/

Uwagi:

A. Pawlak - III rok, lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.