Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne [2403-PE-1091-s2] Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - st. stacjonarne [2403-PE-1091-s2]
Zajęcia: Rok akademicki 2019/20 [2019/20] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 349
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Borowska-Beszta
Literatura:

1.Banks M. (2009) Materiały wizualne w badaniach jakościowych. PWN

2. Becker H. (2013) Warsztat pisarski badacza. PWN, Warszawa

3.Borowska-Beszta B. (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) - szkice metodologiczne

4. Kubinowski D. (2011) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. UMCS, Lublin

5. D. Jamielnik (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie T. 1,2

6. Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego. PWN, Warszawa

7. Angrosino M.(2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. PWN, Warszawa

8. Rapley T. (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. PWN, Warszawa

9. Hammersley M. Atkinson P. (1999) Metody badań terenowych. Zysk-ska, Poznań

10. S.Kvale (2010) Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa

11. J. Nowotniak (2012) Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Impuls, Kraków

12. G. Gibbs. (2011) Analizowanie danych jakościowych. PWN, Warszawa

13. K. Charmaz (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. PWN, Warszawa

14.Lalak D.,(1995)Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków" (w:) Pilch Tadeusz, Lepalczyk Irena (red) "Pedagogika Społeczna", wyd. Żak, Warszawa.

15. Lalak. D. (2010) Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej . Wydawnictwo ŻAK, Warszawa

16. Dubas E., Świtalski W., (2011) Uczenie się z (własnej) biografii. Wyd. UŁ, Łódź

17. Korporowicz L. (1997) Ewaluacja w edukacji. Wyd. Oficyna Naukowa

Zakres tematów:

ZAKRES TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH SEMINARIUM

Studia nad niepełnosprawnością. Kultura i niepełnosprawność. Kultury niepełnosprawności.

Seminarium obejmuje prowadzenie badań jakościowych w obszarach ujętych jako:

1. Pozycje i reprezentacje niepełnosprawności w kulturach dominujących i kulturach pochodzenia (rodzinach generacyjnych)

2. Przestrzenie niepełnosprawności w kulturze (badanie realnych i wirtualnych przestrzeni życia i/ lub przebywania osób z niepełnosprawnością)

3. Kultury niepełnosprawności i fenomeny relacji na styku kultur (badania rodzin generacyjnych, prokreacyjnych, środowisk szkolnych, uczelnianych, sąsiedzkich, terapeutycznych, lokalnych, NGO-sów i in.)

4. Osoby z niepełnosprawnością w perspektywie dziedzin kultury dominującej

5. Reprezentacje i wizerunki niepełnosprawności w filmie, teatrze, literaturze, sztukach pięknych i in.

6. Niepełnosprawność w biegu życia (możliwości realizacji badań,

obejmujących fenomeny życia osób z niepełnosprawnością, począwszy od dzieciństwa lub adolescencji, wczesnej, średniej aż do późnej dorosłości)

7. Dorosłość (kobiecość, męskość) osób z niepełnosprawnością i jej

fenomeny

RAMY TREŚCI

Seminarium obejmuje ponadto następujące bloki treści:

1. Założenia i realizacja jakościowego projektu badawczego

2. Zasady pisania naukowego

3. Problematyka gromadzenia i analizy danych

4. Pisanie raportu z badań

PROJEKTY I METODY BADAŃ

Podczas seminarium studenci mają możliwość realizacji badań jakościowych:

1. etnograficznych (etnolingwistycznych, netnoetnograficznych, mikroetnograficznych, etnografii wizualnej, etc.)

2. autoetnograficznych, duoetnograficznych

3. fokusowych

4. jakościowych studiów przypadków

5. badań procesualnych, badań cyklu życia

Metody dydaktyczne:

metoda problemowa, projektu badawczego, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania uwzględnia:

Wykorzystaną bibliografię- 25%

Strukturę pracy (lub danej częsci pracy mgr) -25 %

Merytoryczny poziom prezentowanych treści -25%

Ocenę kompetencji pisemnego prezentowania treści -25 %

Kryteria oceniania końcowego projektów badawczych i pracy mgr

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Uwagi:

pedagogika II rok II stopnia- st. stacj.- dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)