Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie 2500-SDL-SEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktorskie 2500-SDL-SEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019/20) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Cezary Bronowski
Literatura:

Antología de la poesía romántica, (1996), red. Manuel Altolaguirre, Mardid, Espasa-Calpe,

Baczyńska, Beata, (2014), Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, PWN.

Bécquer, Gustavo Adolfo, (1980), Rimas y leyendas, Madrid, Espasa-Calpe,

Centros de gravedad. Poesía española en el siglo XXI (Una antología), ed. de José Andújar Almansa, Valencia, Pre-Textos, La Cruz del Sur, 2018.

Claudio Rodríguez, Francisko Brines, José Hierro, José Ángel Valente, Ángel González. Cinco poeta españoles contemporáneos: pięciu współczesnych poetów hiszpańskich, (1997), tłum. Maria Filipowicz-Rudek, Carlos Marrodán Casas, Warszawa, Instytut Cervantesa, Wydawnictwo Małe.

Espronceda, José de, (1978), El estudiante de Salamanca, ed. de José Moreno Villa, Madrid, Espasa-Calpe.

Friedrich, Hugo, (1959), Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire a nuestros días. Barcelona, Seix Barral.

Friedrich, Hugo, (1978), Struktura nowoczesnej liryki, Warszawa, PIW.

García López, José, (1959), Historia de la literatura española, New York, Las Americas Publishing Company.

García Lorca, Federico, (2000), Poema del cante jondo. Romancero gitano, ed. de Allen Josephs y Juan Caballero, Madrid, Cátedra.

García Lorca, Federico, (2017), Poeta en Nueva York, ed. de María Clementa Millán, madrid, Cátedra.

Góngora, Luis de, (1991), Poesía selecta, ed. de Antonio Pérez Lasheras y José María Micó, Madrid, Taurus.

Jiménez, Juan Ramón, (1957), Sonetos espirituales: (1914-1915), ed. Ricardo Gullón, Madrid, Afrodisio Aguado.

Jiménez, Juan Ramón, (1958), Antolojía poética, Buenos Aires, Editorial Losada.

Jiménez, Juan Ramón, (2002), Poezje, red. Janusz Strasburger, tłum. Agnieszka Dzisiewska, Warszawa, Anagram.

Lewis, Clive Staples, (2008), Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, tłum. Witold Ostrowski, Kraków, Znak.

Machado, Antonio, (1979), Poesías completas, prólogo de Manuel Alvar, Madrid, Espasa-Calpe.

Machado, Antonio, (2005), Poezje, tłum. Janusz Strasburger, Kraków, Miniatura.

Poesía española: ensayo de métodos y límites estilísticos: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, (1962) ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Gredos.

Poesías castellanas completas, (1979), ed. de Elias L. Rivers, Madrid, Editorial Castalia.

Quevedo, Francisco de, (1989), Poemas escogidos, ed., intr. y notas de José Manuel Blecua, Madrid, Editirial Castalia.

Santa Teresa de Jesús (1990), Poesías y Exclamaciones, Barcelona, Ediciones 29.

Zakres tematów:

Tematy poruszane mają charakter interdyscyplinarny i poświęcone są problematyce tytułowej w perspektywie społecznej i kulturoznawczej. Ich celem jest zapoznanie się doktoranta z propozycjami światopoglądowymi i formami artystycznymi charakterystycznymi dla hiszpańskiej literatury XVII wiecznej i współczesnej. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd tendencji z analizą twórczości wybranego autora. Przedmiotem lektur i dyskusji są przede wszystkim źródłowe teksty literackie wybranego autora - Queveda; natomiast podstawowa literatura teoretyczna przedmiotu składa się z fragmentów tekstów literackich oraz literaturoznawczych służących do analizy prozy. Jednocześnie zostaną poddane analizie społeczne, polityczne i kulturowe konteksty, w których powstały omawiane utwory

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- podające: opis, pogadanka,

- poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, referatu, seminaryjna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego i letniego to: przedstawienie całości pracy do akceptacji (lub jej 70%) wraz z całościową bibliografią i streszczeniem w języku polskim. Język pracy to język hiszpański.

Na bieżąco oceniane będą zadania pisemne związane z tematyką pracy doktorskiej, której tytuł brzmi następująco:

"La satira en las obras polifónicas de Francisco de Quevedo como uno de los principales representantes del Siglo de Oro españolo" oraz na indywidualne postępy w pisaniu pracy doktorskiej (zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku akademickiego). Prowadzący będzie brał pod uwagę:

1. Aktywne uczestnictwo doktoranta

2. Regularne konsultacje z opiekunem

4. Regularne, terminowe i staranne przygotowywanie kolejnych części rozprawy doktorskiej

5. Zaliczenie na ocenę po semestrze:

Skala ocen obejmuje:

60% -69,9% - ocena dostateczna

70% -74,9% - ocena dostateczna plus

75% -84,9% - ocena dobra

85% -89,9% - ocena dobra plus

90% -100% - ocena bardzo dobra

Uwagi:

C. Bronowski (II i III rok), studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.