Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej [2600-SIW-M3-PP-3-S1] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pedagogiki specjalnej [2600-SIW-M3-PP-3-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 8
Prowadzący:
Literatura:

Barnes C, G. Mercer, (2008), Niepełnosprawność, Warszawa.

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków.

Mallett R., Runswick‐Cole K., Collingbourne T. (2007), Guide for accessible research dissemination: presenting research for everyone, Disability & Society Vol 22/2007

Morcinek U. (2011), Pedagogika specjalna, Szczecin.

Smith D.D., (2008), Pedagogika specjalna, Warszawa.

Vargas S., Szarota M., Mazur-Rafał M. (2019) O osobach z niepełnosprawnościami, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

Wprowadzenie w tematykę zajęć

• pojęcie, cele i zadania szczegółowe pedagogiki specjalnej

• podmiot w pedagogice specjalnej - ustalenia terminologiczne

• subdyscypliny pedagogiki specjalnej

2. Postawy społeczne wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością

Praca własna, ćwiczenia na podstawie książki O osobach z niepełnosprawnościami (S. Vargas, M. Szarota, M. Mazur-Rafał 2019)

3. Omówienie efektów pracy własnej, dyskusja: bariery społeczne w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie

4. Kierunki działalności w pedagogice specjalnej (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• rehabilitacja a rewalidacja

• zasady oddziaływań rewalidacyjnych

• wsparcie społeczne i pomoc instytucjonalna osobom z niepełnosprawnościami

• rodzina w procesie rehabilitacji i rewalidacji

5. Niepełnosprawność intelektualna (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• podstawowe pojęcia

• etiologia niepełnosprawności intelektualnej

• stopnie niepełnosprawności intelektualnej

• wybrane problemy z zakresu rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

• osoba z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni społecznej

6. Uszkodzenie słuchu (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• podstawowe pojęcia surdopedagogiki

• etiologia zaburzeń słuchu

• najpowszechniejsze klasyfikacje uszkodzeń słuchu

• wybrane problemy z zakresu rewalidacji osób z uszkodzeniem słuchu

• osoby z uszkodzeniem słuchu w przestrzeni społecznej

7. Niepełnosprawność wzrokowa (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• podstawowe pojęcia tyflopedagogiki

• etiologia niepełnosprawności wzrokowej

• klasyfikacje uszkodzeń wzroku

• wybrane problemy z zakresu rewalidacji osób z niepełnosprawnością wzrokową

• uszkodzenie wzroku a funkcjonowanie społeczne

8. Niepełnosprawność ruchowa (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• osoba z niepełnosprawnością ruchową

• etiologia uszkodzeń narządu ruchu

• rodzaje niepełnosprawności ruchowej, klasyfikacja

• wybrane problemy z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową

• niepełnosprawność ruchowa a funkcjonowanie społeczne

9. Osoby przewlekle chore (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• osoba przewlekle chora

• wybrane choroby przewlekłe i ich etiologia

• utrata sprawności w chorobie przewlekłej

• wybrane problemy z zakresu rehabilitacji osób przewlekle chorych

• funkcjonowanie społeczne osoby przewlekle chorej

10. Niepełnosprawność sprzężona (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• terminologia

• etiologia niepełnosprawności sprzężonej

• wybrane rodzaje niepełnoprawności sprzężonych

• wybrane problemy z zakresu rewalidacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną

• funkcjonowanie społeczne osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

11. Całościowe zaburzenia rozwojowe i wybrane zespoły wad wrodzonych (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• zespół Downa – aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• zespół kociego krzyku - aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• zespół Retta - aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• zespół łamliwego chromosomu X- aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• FAS - aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• spektrum zaburzeń autystycznych - aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

• Zespół Aspergera - aspekt biologiczny, psychologiczny, społeczny, terapia i opieka

12. Niedostosowanie społeczne i zaburzenia zachowania (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• podstawowe pojęcia

• teoretyczna koncepcja niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania

• wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego

• etiologia niedostosowania społecznego

• profilaktyka i terapia osób niedostosowanych społecznie

13. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej (ćwiczenia portfolio - prezentacja Power Point)

• pedagogika specjalna a medycyna - wybrane problemy

• pedagogika specjalna a psychologia- wybrane problemy

• pedagogika specjalna a prawo - wybrane problemy

• pedagogika specjalna a socjologia - wybrane problemy

14. Pedagogika specjalna a sport & wellness. Praca własna, przygotowanie wypowiedzi pisemnej.

15. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia portfolio, praca z podręcznikiem

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie e-zajęć na platformie Microsoft Teams. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria i metody oceniania:

1. Ocena z ćwiczenia portfolio zaprezentowanego podczas zajęć w formie prezentacji Power Point. Ocenie podlega treść oraz forma prezentacji.

Proszę o przygotowanie prezentacji w oparciu o wskazówki zawarte w : Guide for accessible research dissemination: presenting research for everyone, Rebecca Mallett, Katherine Runswick‐Cole & Tabitha Collingbourne, Disability & Society, 2007.

2. Ocena z odpowiedzi ustnej (na koniec każdych zajęć wybrane osoby zostaną poproszone o podsumowanie wysłuchanej prezentacji). Ocenie podlega umiejętność wybrania i streszczenie najważniejszych informacji oraz refleksja własna.

3. Ocena z wypowiedzi pisemnej w ramach pracy własnej pedagogika specjalna a sport&wellness. Ocenie podlega wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć, wykorzystanie zalecanej bibliografii i poprawność językowa. Prace, które będą miały charakter plagiatu zostaną ocenione na ocenę niedostateczną, co będzie równało się ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

Uwagi:

Grupa ćwiczeniowa nr 1, studia stacjonarne I stopnia, Sport i wellness

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)