Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej XIX w. 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia literatury polskiej XIX w. 2506-s1POL2Z-HLPDZ-K
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każda środa, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogdan Burdziej, Dariusz Pniewski
Literatura:

Zajęcia dzielą się na dwie części jedna poświęcona jest lit. romantyzmu (30 godz.), druga - lit. pozytywizmu (30 godz.). Dlatego proszę Państwa o uważną lekturę informacji i zwrócenie uwagi na literaturę i zakres tematów dla obu części.

Zajęcia z literatury romantyzmu prowadzone będą na platformie MTeams, część materiałów zostanie przesłana pocztą USOS.

Kanał MTeams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0353321274bf4dc7b7585141aa2fe3e8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0d6d9ce1-0f9e-405d-9444-bef70409bb9f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Literatura (lit. romantyzmu):

1. "Sonety krymskie" - wybór

2. W. Kubacki, „Z Mickiewiczem na Krymie”, Warszawa 1977 / retoryka wzniosłości, orientalizm.

3.Pejzaż w romantycznej literaturze polskiej (pejzaż "historyczny"):

a) G. Halkiewicz-Sojak, "Pejzaż w historiozoficznej wizji Krasińskiego":

https://dlibra.kul.pl/Content/30104/33219__Halkiewicz-Sojak--Gr_0000.pdf

b) German Ritz, "Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania":

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/18715/2/Frenezja_romantyczna_V.pdf

Konteksty współczesne (dodatkowe, nie są wymagane): tzw. ekoromantyzm (koncepcja G. Snydera), https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199742929.001.0001/oxfordhb-9780199742929-e-003

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137340153_3

4. Powieść historyczna: zostaną uzgodnione na pierwszych zajęciach.

3. "Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów", oprac. F. Wrotnowski, Berlin-Poznań-Paryż 1861

https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#info:metadata

4. A. Mickiewicz, cz. II, IV, III w opracowaniach BN - obowiązuje także znajomość wstępów.

5. A. Mickiewicz, "Nad woda wielką i czystą"

6. J. Słowacki, "Kordian" (BN, ze wstępem)

Literatura - zob. niżej "Zakres tematow".

Zakres tematów:

Tematyka zajęć (lit. romantyczna):

1. Biografie romantyków: A. Mickiewicz, A. Januszkiewicz, I. Domeyko,

1 zajęcia

2. "Sonety krymskie":

a) przedstawienie natury - filozofia, retoryka: orientalizm, retoryka wzniosłości, elementy transkulturowe, b) melancholia: przemijanie, samotność

2 zajęcia

3. A. Mickiewicz, "Dziady", cz. II, III, IV:

a) cz. II - obrzęd, jego geneza, moralność,

b) cz. IV - postać głównego bohatera (konstrukcja, status ontologiczny, przemiana),

c) cz. III - fakty/Wstęp, postaci, główny bohater,

d) Wielka Improwizacja - konteksty filozoficzne, estetyczne, retoryczne

e) "Ustęp cz. III" - wyobrażenie Rosji, echa filozofii Piotra Czaadajewa, romantyczne przekształcenia rzeczywistości: architektura i jej przedstawienie (na podstawie ilustracji i fotografii z XIX/XX wieku)

5 zajęć

4. A. Mickiewicz, "Liryki lozańskie"

a) interpretacja wszystkich tekstów

b) "Nad wodą wielką i czystą" - obrazowanie, konteksty, inspiracje fotograficzne (kontekst biograficzny + wynalazki)

1 zajęcia

5. J. Słowacki, "Kordian" - konstrukcja bohatera, wątki byronowskie, dojrzewanie, Grand Tour (kontekst).

1 zajęcia

6. Test cząstkowy (z ww. tematów, biogramów i tekstów)

1 zajęcia

7. Powieść historyczna - powieść europejska, powieść polska - synteza

1 zajęcia.

8. Pejzaż "historyczny" w romantycznej literaturze polskiej(teksty G. Halkiewicz-Sojak i G.Ritza).

1 zajęcia

9. Cyprian Norwid - proza, "Ad leones!" i "Tajemnica Lorda Singeworth", koncepcja sztuki, rola artysty, wyobrażenie miasta - metafora współczesności.

10. Test zaliczeniowy

Tematyka zajęć. Teksty

1. Wprowadzenie. Charakterystyka epoki. Tło historyczne i kulturowe. Podręczniki. Lista lektur. Tematy prac zaliczeniowych. Program ćwiczeń. Zasady i terminy zaliczenia ćwiczeń, wymagania: aktywny udział w zajęciach, obecność [limit nieobecności: 2, każda następna zali-czana ustnie lub pisemnie], sprawdzian z biografii pisarzy, praca zaliczeniowa.

2. Romantyczne kontynuacje i przełom pozytywistyczny. A. Witkowska, Po 1863, [w:] taż, Wielkie stulecie Polaków, 1987, s. 163-189. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, 1986, tu: „Romantyzm wobec pozytywizmu”, s. 315-319. H. Markiewicz, Spór o przełom pozytywistyczny, [w:] tenże, Literatura i historia, 1994, s. 36-54.

3-4. Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej i pytań współczesności. Spór o wizję historii - F. Faleński, Jako Julian Zaprzaniec zabit od Pana (1862), A. Asnyk, Julian Apostata (1864). Spór o poezję: A. Asnyk, Publiczność i poeci (1869); M. Konopnicka, Poezja (1880).

5. Kształtowanie się programu literackiego. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprać. J. Kulczycka-Saloni (BN 1249).

6. Literatura tendencyjna. Kwestia kobieca w powieści - E. Orzeszkowa, Marta (1873).

7. Proza historyczna - H. Sienkiewicz, Niewola tatarska (1881).

8. Powstanie styczniowe w noweli. Zagadnienie języka ezopowego - B. Prus, Omyłka (1884).

9. Literatura zesłańcza (zsyłkowa). Martyrologia i egzotyka - A. Szymański, Dwie modlitwy (Szkice, 1890).

10. Nowela dojrzałego realizmu. Problem śmierci - M. Konopnicka, W dolinie Skawy (1890).

11. Nowela dojrzałego realizmu. „Kwestia żydowska” - E. Orzeszkowa, Ogniwa (z tomu Melancholicy, 1896, t. 1).

12. Nowela dojrzałego realizmu. Problem zbrodni i kary - E. Orzeszkowa, W zimowy wieczór (1888).

13. Naturalizm i „kwestia chłopska” w powieści - Placówka (1886) B. Prusa.

14. Poezja M. Konopnickiej - wiersze o tematyce włoskiej, malarskiej, profetycznej.

15. Zapowiedzi modernizmu. Powieść psychologiczna – H. Sienkiewicz, Bez dogmatu (1889-1890, 1891). Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja wybranych utworów literackich i publicystycznych na tle epoki. Dyskusja problemowa. Prezentacja dokumentów epoki (czasopisma, książki, rękopisy, inne archiwalia -ze źródeł internetowych). Referowanie wybranych zagadnień przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych online. Udział w dyskusji. Referowanie zagadnień. Pisemna praca zaliczeniowa.

Uwagi:

II rok, filologia polska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.