Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura światowa 2591-s1KOMP2L-LS
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Literatura światowa 2591-s1KOMP2L-LS
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Literatura:

Pierwsza część semestru (M. Wołk) - link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5df75f396d5644e29b8ec2cd4451f1c4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11010c09-14ad-422d-98d7-6dfef1e7bc39&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opracowania (zalecane):

P. Czapliński, Literatura światowa i jej figury, "Teksty Drugie" 2014, nr 4.

M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.

N. De Lange, Świat żydowski, przeł. M. Stopa, Warszawa 1996.

P. Sadkowski, Proza Piotra Rawicza jako przykład pisarstwa francusko-żydowskiego w świetle (post)kafkowskich koncepcji „literatur mniejszych” i zjawiska „nadświadomości językowej”, [w:] „Literatury mniejsze” Europy romańskiej, red. M. Loba, B. Łuczak, A. Gregori, Poznań 2012.

A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O Zienkiewicz, Warszawa 2000.

M. Wołk, O literaturze żydowskiej w językach nieżydowskich - wprowadzenie, "Archiwum Emigracji" 2014, z. 1-2 (20-21)

Analizowane utwory (omawiane na zajęciach lub proponowane studentkom do opracowania):

Szalom Asz, Miasteczko (fragm.)

Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności (fragm.)

Izaak Babel, Armia Konna (wybrane opowiadania)

Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich

Hanna Krall, Taniec na cudzym weselu (fragm.)

Amos Oz, Opowieści o miłości i mroku (fragm.)

Bruno Schulz, wybrane opowiadania

Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu

bracia Quay, Ulica krokodyli (film anim.)

Primo Levi, Czy to jest człowiek (fragm.)

Ida Fink, Skrawek czasu (wybrane opowiadania)

Imre Kertesz, Kadysz za nienarodzone dziecko

Hanna Krall, Sublokatorka (fragm.)

Paul Celan, wybrane wiersze

Nelly Sachs, wybrane wiersze

Clarice Lispector, wybrane opowiadania

Druga część semestru (Paulina Abriszewska)

China Mieville, "Miasto i miasto", przeł. M. Jakuszewski, Poznań 2000.

Konteksty:

Italo Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 1989.

Italo Calvino, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, Warszawaw 2013.

J. L. Borges, Fikcje, przeł. A. Sobol-Jurczykowski i s. Zembrzuski, Warszawa 2003.

Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, dowolne wydanie.

Literatura pomocnicza:

Franco Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, tłum P. Czapliński w: Teksty 2, nr 4 2014, s. 131-148.

B. McHale, Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Kraków 2012

Oraz wybrane pozycje propedeutyczne.

Zakres tematów:

Pierwsza część semestru: Wielojęzyczna literatura żydowska jako literatura światowa

0. Literatura światowa - sposoby rozumienia terminu.

1. Sztetl i jego zagłada:

Szalom Asz, Miasteczko (fragm.); Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności (fragm.); Izaak Babel, wybrane opowiadania; Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich; Hanna Krall, Taniec na cudzym weselu (fragm.); Amos Oz, Opowieści o miłości i mroku (fragm.)

2. Mesjasz, Kabała, Schulz:

Bruno Schulz, wybrane opowiadania; Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu; bracia Quay, Ulica krokodyli (film anim.)

3. Szoa i trauma poholokaustowa:

Primo Levi, Czy to jest człowiek (fragm.); Ida Fink, Skrawek czasu (wybrane opowiadania); Imre Kertesz, Kadysz za nienarodzone dziecko; Hanna Krall, Sublokatorka (fragm.); Paul Celan, wybrane wiersze; Nelly Sachs, wybrane wiersze

4. Bez przynależności:

Clarice Lispector, wybrane opowiadania

Druga część semestru

Punktem wyjścia i centrum drugiej części zajęć jest powieść "Miasto i miasto" brytyjskiego pisarza z nurtu "new weird", Chiny Mieville'a. W trakcie zajęć będziemy szukać intertekstualnych tropów, motywów wędrownych, ponadkulturowych dialogów literackich, które "stworzyły" powieść Brytyjczyka, sięgając do literatury argentyńskiej, włoskiej i polskiej.

Metody dydaktyczne:

Patrz: sylabus główny.

Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie lub zdalnie (na platformach MS Teams, Moodle UMK).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią dwóch ocen cząstkowych wystawionych przez osoby prowadzące. Ponadto należy napisać jedną pracę zaliczeniową, ocenianą przez jedno z prowadzących (temat należy ustalić z wyprzedzeniem).

Pierwsza część semestru (dr hab. M. Wołk, prof. UMK): zarówno w wypadku nauczania stacjonarnego, jak zdalnego ocenie podlega bieżąca praca na zajęciach (przygotowanie, aktywność, wkład w dyskusje na forum grupy).

Część druga (dr hab. P. Abriszewska, prof. UMK): Ocena pracy zaliczeniowej + ocena pracy na zajęciach. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu.

W przypadku nauczania zdalnego:

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Większość zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams; wybrane spotkanie, spotkania (najwyżej dwa), zostaną przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie.

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur), wykonywanie na bieżąco zadań (w terminie) będą podlegać ocenie. Szczegóły zaliczenia omawiamy na pierwszym spotkaniu.

Uwagi:

II rok, komparatystyka literacko-kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.