Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS2L-PNJR] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS2L-PNJR]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 312
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 111
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Jolanta Brzykcy, Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl
Literatura:

Лексика:

Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, ч. 2.1, Санкт-Петербург 2009.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень B1), Санкт-Петербург 2011.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень А2), Санкт-Петербург 2009.

Кумбашева Ю.А., Человек в современном мире, 2006.

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 2, 2015

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 3, 2015

Pado A., Успех-2, Warszawa 2003.

Pado A., Успех-3, Warszawa 2004.

Материалы из Интернета и других источников, адаптированные для работы на занятиях, аудио- и видеозаписи.

Zakres tematów:

LEKSYKA

1. Правописание частиц не и ни с разными частями речи

2. Природа и погода

• Какое время года вы особенно любите?

• Какой бывает зима в России и Польше?

• Северный полюс холода — город Оймякон.

• Почему люди чаще всего влюбляются весной?

3. Спорт

• Виды спорта (спортивные дисциплины и их представители, известнейшие спортсмены, экипировка спортсменов, названия спортивных мероприятий и сооружений)

• Современный спорт: работа? увлечение? oтдых?

• Плюсы и минусы спорта.

• Почему люди занимаются спортом?

• Мода на спорт — мода на здоровье?

• Какие виды спорта популярны в среде молодёжи?

• Как вы считаете, почему люди занимаются экстремальными видами спорта?

• Самые странные виды спорта.

• Олимпийские игры.

4. Здоровье

• Сколько лет может жить человек?

• Какими болезнями чаще всего болеют сегодня люди?

• Смогут ли люди победить серьёзные болезни нашего времени, смерть?

• Почему сегодня трудно найти совершенно здорового человека?

• Какие бывают симптомы плохого самочувствия?

• Традиционные и нетрадиционные методы лечения.

• Какие средства от простуды предпочитают русские? а поляки?

• Здоровый образ жизни.

5. Кулинария, кухня

• Названия блюд, названия столовых приборов.

• Приготовление блюд.

• Как питаются сегодня люди?

• Любят ли русские поесть?

• Правильное питание.

• Как в вашей семье принято завтракать, обедать и ужинать?

• Ваш любимый ресторан.

• Какие блюда вам нравятся?

• Вегетарианство: мода или образ жизни?

• Как влияет питание и образ жизни на внешний вид человека и его характер?

• Нужно ли соблюдать диеты?

Metody dydaktyczne:

Leksyka: ćwiczeniowa (objaśnienie, pogadanka, wykład informacyjny), aktywizująca (gry dydaktyczne, metoda inscenizacji, burza mózgów, metoda przypadków sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu)

Multimedia: podające, problemowe, eksponujące, programowane, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Multimedia

W ciągu semestru studenci piszą 1 pracę kontrolną z ortografii, 1 streszczenie; przygotowują pisemnie z zaznaczeniem akcentów tzw. prasówki (informacje dotyczące bieżących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych). Oceniane jest także bieżące przygotowanie do zajęć i prace domowe studenta. Przy ocenianiu stosuje się metodę oceniania kształtującego i oceniania kryterialnego.

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Leksyka

Ocenie podlegają prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe.

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych, zaliczeń

w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Uwagi:

II rok, filologia rosyjska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)