Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium językoznawcze [2512-s1GER3Z-PRJ] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium językoznawcze [2512-s1GER3Z-PRJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Emilia Pankanin
Literatura:

Betz, Werner. 1936. Der Einfluss des Lateinischen auf den althochdeutschen Sprachschatz. 1. Der Abrogans. Heidelberg: C. Winter.

Bohmann, Stephanie. 1996. Englische Elemente im Gegenwartsdeutsch der Werbebranche. Marburg: Tectum Verlag.

Bußmann, Hadumod. 2008. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

Burmasova, Svetlana. 2010. Empirische Untersuchung der Anglizismen im Deutschen am Material der Zeitung Die Welt (Jahrgänge 1994-2004). University of Bamberg Press.

Carstensen, Broder. 1965. Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach 1945. Heidelberg: C. Winter.

Carstensen, B., Busse, U. 1993. Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Clyne, Michael. 1995. The German language in a changing Europe. Cambridge University Press.

Galinsky, Hans. 1977. Amerikanisch-englische und gesamtenglische Interferenzen mit dem Deutschen und anderen Sprachen der Gegenwart. w: Hertbert Kolb, Hartmut Lauffer (red.) Sprachliche Interferenz. Festschrift für Werner Betz zum 65. Geburtstag, Tübingen: Niemeyer, 463-517.

Ganz, Peter F. 1954. Some English Loanwords in German. The Modern Language Review. Vol. 49 (Oct., 1954), 478-483.

Glahn, Richard. Der Einfluss des Englischen auf gesprochene deutsche Gegenwartssprache.

Görlach, Manfred (ed.) English in Europe. Oxford University Press.

Hilgendorf, Suzanne K. 2007. English in Germany: contact, spread and attitudes. World Englishes, 26(2), 131-148.

Jabłoński, Mirosław. 1990. Regularität und Variabilität in der Rezeption Englischer Internationalismen Im Modernen Deutsch, Französisch und Polnisch. Tübingen: Niemeyer.

Knospe Sebastian. 2014. Entlehnungen oder Codeswitching? Sprachmischungen mit den Englischen im deutschen Printjournalismus. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Lehnert, Martin. 1990. Anglo-Amerikanisches im Sprachgebrauch der DDR. Berlin: Akademie Verlag.

Lipczuk, Ryszard. 2012. Gegen Anglizismen in der deutschen und polnischen Fußballlexik. Ein historischer Exkurs. In: Janusz Taborek, Artur Twore, Lech Zieliński (red.) Sprache und Fußball im Blickpunkt linguistischer Forschung. Verlag Dr. Kovač.

Steffens, Doris. 2005. Neologismen im Deutschen = Angloamerikanismen? W: Partridge, John (red.): Getting into German. Multidisciplinary Linguistic Approaches. - Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Lang, 2005. S. 43-60. (German Linguistic and Cultural Studies 17).

Yang, Wenliang. Anglizismen im Deutschen. Am Beispiel des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów i ew. tematyki pracy pisemnej (jeśli znacznie pogłębia temat proseminarium).

Zakres tematów:

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu lingwistyki kontaktu

2. Klasyfikacje zapożyczeń, typy zapożyczeń

3. Wybrane zagadnienia z metodologii badań zapożyczeń

4. Historia kontaktu językowego (angielski-niemiecki)

5. Główne obszary występowania zapożyczeń (obszary leksykalne)

6. Typy zapożyczeń

7. Funkcje zapożyczeń

8. Spekulacje na temat przyszłości wyrazów zapożyczonych

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia.

Ocenie podlegają:

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność,

- praca pisemna.

Uwagi:

III rok, filologia germańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)