Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cytologia kliniczna [1700-A3-CYTKLIN-SJ] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Cytologia kliniczna [1700-A3-CYTKLIN-SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bibbo M, Wilbur DC. Comprehensive cytopathology. Saunders, Elsevier 2008

2. Chosia M, Domagała W. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Podręcznik dla cytomorfologów medycznych. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2010

3. Wieczorek M. Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 2006

4. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Carson FL Hladik C. HISTOTECHNOLOGY 3rd edition. ASCP, Chicago 2009

2. Stevens A, Lowe J. Patologia. CZLEJ, Lublin 2005

3. Kumar V, Cotran RS, Robbins SR. Robbins Patologia (red. wyd. pol. Olszewski WT). Elservier Urban & Partner, Wrocław 2005

4. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie (tom 1-2). PAU, Kraków 2009

5. Wieczorek M. Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006

Zakres tematów:

Tematy wykładów (semestr VI):

1. Wprowadzenie do zagadnień Cytologii Klinicznej. Przygotowanie i opracowanie materiału cytologicznego do diagnostyki patomorfologicznej. Cytologia na podłożu płynnym. Systemy oceny obrazów mikroskopowych. Kontrola jakości w pracowni cytologicznej.

2. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 1: Rozmaz prawidłowy szyjki macicy; atrofia;

3. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 2: Zmiany zapalne

w rozmazie cytologicznym; Infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, infekcje pasożytnicze, zmiany proliferacyjne

i naprawcze.

4. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 3: Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny szyjki macicy. Gruczolakorak szyjki macicy.

5. Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna i cytologia aspiracyjna. Cytologia moczu i płynów z jam ciała.

Metody dydaktyczne:

Identycznie jak w części A.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Cytologia kliniczna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym KatedryPatomorfologii Klinicznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (na minimum 60% punktów). Podczas każdego ćwiczenia studenci zdają tzw. wejściówkę w postaci testu

lub sprawdzianu pisemnego. Wejściówki są oceniane w skali 0-5 pkt i przeprowadzane są na każdym z 5 ćwiczeń. Maksymalna liczna punktów, którą może uzyskać student z ćwiczeń laboratoryjnych wynosi 25 pkt.

Zaliczenie końcowe teoretyczne i praktyczne: Student otrzymuje zaliczenie na ocenę przedmiotu na podstawie testu oraz jednego pytania opisowego z wiedzy teoretycznej obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i laboratoriach. Test składa się z około 10 pytań (odpowiedzi jednokrotnego wyboru; skala 0-1 pkt.). Odpowiedź na pytanie opisowe jest oceniana w skali 0-5 pkt. Zaliczenie praktyczne stanowi ocena max. 5 (1 – 5) rozmazów cytologii ginekologicznej. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań, student otrzymuje 1 punkt.

Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części praktycznej i teoretycznej przynajmniej 60% punktów.

W przypadku zaliczenia końcowego uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92≤…<100 Bardzo dobry

88≤…<92 Dobry plus

80≤…<88 Dobry

71≤…<80 Dostateczny plus

60≤….<71 Dostateczny

0…<60 Niedostateczny

Zaliczenie końcowe: ≥ 60% K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7

Wejściówki (sprawdziany pisemne): (0-5 pkt, max. 25pkt)

≥ 75% K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7

Przedłużona obserwacja/Aktywność ≥ 50% lub 1-3 punkty;

3 punkty = ocena bardzo dobry) K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7, K_E.K1 – K_E.K2)

Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego jest równoznaczne

z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością zdawania kolokwium poprawkowego w sesji poprawkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)