Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychofizjologia Widzenia [1401-PWI-2Z-Sj] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychofizjologia Widzenia [1401-PWI-2Z-Sj]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 18:00 - 19:30
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Bernadeta Didkowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zakres tematów:

1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne procesu percepcji

2. Teorie spostrzegania

3. Jedności spostrzeżeniowe

4. Stałości spostrzeżeniowe

5. Czynniki psych. i kult. wpływające na odbiór informacji wzrokowej

6. Złudzenia optyczne

7. Układy biało czarne wywołujące wrażenie ruchu i barwy

8. Przestrzeń

9. Figury niemożliwe, wieloznaczne

10. Barwa podstawowe pojęcia

11. Barwa. Mieszanie barw

12. Relatywizm barwny. Kontrast równoczesny, brzegowy, następczy, migotanie

13. Relatywizm barwny. Zjawisko van Bezolda, asymilacja barw – różne jej odmiany Psychologiczne aspekty barwy: preferencje, emocje, symbol

14. Układy barwne, harmoniczne, podobne, opozycyjne, z dominantą

15. Ruch

16. Linia

17. Bryła

9. Faktura, tekstura, struktura

10. Układ

Metody dydaktyczne:

pokaz, opis, pogadanka, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny;

zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Classroom.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach):W3,U1,U2,U3

- ocena prac śródsemestralnych: W1,W2,W3, U,1,U2, U3,U4,U5, K1,K2,K3,

- egzamin ustny w trybie bezpośrednim w terminie i miejscu wyznaczonym przez prowadzącego po ustaleniu z grupą

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji i analizy wybranych prac plastycznych realizujących wybrane zagadnienia związane z percepcją wzrokową (K_W 14, K_W15,K_W18, K_W24, K_U17, K_U20, K_U23,K_K01, K_K07, K_K 09)

Uwagi:

malarstwo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)