Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – literatura romantyzmu [2506-s1POL2Z-HLPRM-K] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej – literatura romantyzmu [2506-s1POL2Z-HLPRM-K]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 304
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Strzyżewski
Literatura:

zob. zakres tematów

Zakres tematów:

1. Dyskurs romantyczny. Analiza rozpraw programowych: K. Brodziński „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej”, A.Mickiewicz „O poezji romantycznej”, M. Mochnacki „O duchu i źródłach poezji w Polszcze”. Główne pojęcia dyskursywne, romantyzm jako progres nowoczesności, historyzm, koncepcja duchowości romantycznej, koncepcja języka romantyzmu; kontekst: rozprawy programowe niemieckiech romantyków, koncepcja panpoezji F.Schlegla).

2. Koncepcja miłości romantycznej w „Dziadach” cz. IV A. Mickiewicza (platonizm a zmysłowość, łańcuch bytów, egzystencja romantyczna, kontekst: „Ciepienia młodego Wertera” Goethego).

3. Romantyczne rozumienie natury w „Zamku Kaniowskim” S. Goszczyńskiego (organicyzm, rewolucja, zemsta, krwawa frenezja, lud, kontekst: „Maria” A. Malczewskiego).

4. Język poetycki romantyzmu. Analiza wybranych sonetów A. Mickiewicza z cyklu „sonetów krymskich” i „sonetów erotycznych”; kontekst: angielska poezja romantyczna: Keats, Coleridge, Wordsworth.

5. Szaleństwa romantycznego indywidualizmu: analiza powieści poetyckiej „Lambro” J. Słowackiego; kontekst: „Kordian” J. Słowackiego, „Giaur” Byrona.

6. „Nie-Boska komedia” Z. Krasińskiego jako dramat romantyczny. (fragmentaryczność, konstrukcja scen, wątki historiozoficzne, język poetycki, kontekst: poemat Dantego „Boska Komedia”).

7. „Dziady cz. III” jako romantyczny kosmos (walka dobra ze złem, bunt romantyczny, kategoria wolności, nieskończoność, muzyka; kontekst: wydarzenia historyczne, biografia autora).

8. Dylematy nowoczesności romantycznej: analiza nowel C. Norwida „Ad Leones”, „Tajemnica lorda Singelworth”; kontekst: pojęcie nowoczesności Charlesa Baudelaire`a, idealizm programowy „Promethidiona” Norwida.

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym. W trakcie ewentualnej nauki zdalnej - na platformie Microsoft Teams.

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja wybranych utworów literackich, krytycznych i publicystycznych na tle epoki. Dyskusja problemowa. Prezentacja dokumentów epoki. Referowanie wybranych zagadnień przez studentów.

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym. W trakcie ewentualnej nauki zdalnej - na platformie Microsoft Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych online. Udział w dyskusji. Referowanie zagadnień. Pisemna praca zaliczeniowa.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z

konwersatorium tego przedmiotu.

Uwagi:

II rok, filologia polska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)