Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Zenon Wiśniewski
Literatura:

Literaturę wskazuje promotor po wyborze tematu.

Zakres tematów:

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Na seminarium preferowane są tematy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, oparte na przykładach z praktyki. Gdy słuchacz nie ma możliwości napisania pracy o charakterze empirycznym, to wtedy przygotowuje opracowanie na podstawie studiów literaturowych. Na seminarium mogą być także realizowane prace z innych dziedzin - powiązanych z profilem studiów.

Promotor przyjmuje w pierwszej kolejności propozycję tematu od studenta, a w przypadku jej braku podejmuje próbę znalezienia tematu odpowiadającego zainteresowaniom i możliwościom piszącego.

Posiadam długoletnie doświadczenie w kierowaniu pracami magisterskimi. Moi dyplomanci zdobyli wiele nagród w konkursach na najlepsze prace dyplomowe.

Serdecznie zapraszam

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC PODYPLOMOWYCH

I. ZARZĄDZANIE PERSONELEM

1. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)

2. E-rekrutacja

3. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników

4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych

5. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

6. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)

7. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji

8. Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce

9. Analiza nietypowego zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa

10. Praca zdalna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

11. Satysfakcja zawodowa pracowników

12. Zarządzanie talentami w organizacji

13. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)

14. Praca zdalna (na przykładzie organizacji)

15. Projekt szkolenia zawodowego dla wybranej grupy pracowniczej w organizacji

16. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)

17. Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)

18. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr

19. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)

20. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)

21. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)

22. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)

23. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)

24. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)

25. Motywowanie pozapłacowe (na przykładzie organizacji)

26. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym

27. Pokolenie Y w organizacji i oczekiwania wobec pracy

28. Oczekiwania wobec pracy pokolenia Z

29. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w organizacji

30. Zwolnienia personelu (na przykładzie firmy)

31. Outplacement na przykładzie organizacji

32. Analiza płynności zatrudnienia w organizacji

33. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)

34. Analiza kosztów pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa)

35. Mobbing w miejscu pracy

II. RYNEK PRACY

1. Analiza bezrobocia na wybranym lokalnym rynku pracy

2. Swobodny przepływ pracy w krajach Unii Europejskiej

3. Migracje z Polski po akcesji z Unią Europejską

4. Analiza wybranych form nietypowego zatrudnienia w Polsce

5. Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce

6. Pokolenie Y na rynku pracy w Polsce

7. Pokolenie Z na rynku pracy w Polsce

8. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce

9. Analiza działalności organizacji pozarządowych na rzecz rynku pracy

10. Instrumenty polityki państwa na rynku pracy w Polsce

11. Analiza polityki rynku pracy w wybranym kraju

12. System edukacji zawodowej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

13. Bezrobocie młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

14. Grupy problemowe na rynku pracy w Polsce (lub na regionalnym bądź lokalnym rynku pracy)

15. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce (lub na regionalnym bądź lokalnym rynku pracy)

16. Gender gap

17. Analiza sytuacji wybranej grupy problemowej na lokalnym rynku pracy (np. młodzież, osoby starsze, długotrwale bezrobotni)

18. Analiza bezrobocia młodzieży na określonym rynku pracy (w powiecie lub województwie)

19. Wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży (na lokalnym rynku pracy lub w Polsce)

20. Długotrwałe bezrobocie w Polsce lub na lokalnym rynku pracy

21. Młodzież trzy razy nic (NEET) na rynku pracy

22. Możliwości aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce

23. Szkolenie zawodowe jako instrument polityki rynku pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

24. Roboty publiczne i prace interwencyjne (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

25. Analiza dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy

26. Poradnictwo i doradztwo zawodowe

27. Programy zatrudnieniowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w województwie kujawsko-pomorskim lub wybranym powiecie

28. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce

29. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rynku pracy

30. Reformy polityki rynku pracy w Niemczech

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ocen prac jasne i akceptowane przez studentów.

Uwagi:

grupa - prof. dr hab. Z. Wiśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)