Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej [1402-SDK-SNW-4L-SJ] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej [1402-SDK-SNW-4L-SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Literatura:

Literatura w większości uzależniona od obiektu dyplomowego, jego budowy, techniki wykonania oraz niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Student korzysta z literatury dotyczącej konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej zgromadzonej w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (dostępnej na stronie internetowej zakładu).

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Zakres tematów:

1/ Problematyka konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej.

2/ Konserwacja zabytkowych zabawek.

3/ Konserwacja scenografii teatralnych.

4/ Wykorzystanie pozamalarskich środków wyrazu we współczesnych dziełach

sztuki.

5/ Gips w procesie konserwacji sztuki współczesnej.

6/ Konserwacja obrazów monochromatycznych.

7/ Konserwacja i restauracja malarskich powierzchni fluorescencyjnych,

8/ Konserwacja zabytków techniki.

9/ Oczyszczanie warstwy malarskiej w obrazach współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja opracowanych programów prac konserwatorsko-restauratorskich dla wybranego obiektu dyplomowego.

Badania historyczne, technologiczne i konserwatorskie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na wykładach oraz w trakcie zajęć z metodyki konserwatorskiej. Szczególnie ocena umiejętności oceny stanu zachowania i diagnozowania przyczyn zniszczeń w obrazach sztalugowych wynikających z ich budowy oraz czynników niszczących. Umiejętność proponowania i przebiegu prac konserwatorskich oraz stosowania metod i środków z ich uzasadnieniem. Wymagana jest wiedza dotycząca metod i środków stosowanych w przeszłości i obecnie w pracach konserwatorskich i restauratorskich.

Uwagi:

kir sj, IV rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)