Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej [1401-MetAM-2Z-sm-SJ] Semestr zimowy 2023/24
Pracownia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji wizualnej [1401-MetAM-2Z-sm-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24Z] (zakończony)
Pracownia [PRC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 12:30 - 14:00
sala 1
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominika Łowkajtis
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Czerwosz, Z. (1970). O zajęciach plastycznych młodzieży, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lewicka, J., Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV- VIII, Warszawa: WSiP

Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Zakres tematów:

• Klasyczne i eksperymentalne techniki plastyczne

• Formy organizacyjne kształcenia (podział form ze względu na kryterium miejsca – formy szkolne, pozaszkolne, oraz ze względu na ilość osób – formy indywidualne, zbiorowe)

• Metody nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących)

• Środki dydaktyczne (podział i funkcje środków kształcenia)

• Przygotowanie zajęć (rodzaje konspektów lekcji plastyki, scenariusze lekcji)

• Przedmiotowy system oceniania.Terminologia (definicje pojęć: sztuki piękne, sztuki rysunkowe, sztuki plastyczne, rysunek, edukacja plastyczna)

• Podstawy teoretyczne systemu powszechnej edukacji plastycznej (utylitaryzm dydaktyczny, encyklopedyzm dydaktyczny, formalizm, leseferyzm, dydaktyka twórczej ekspresji, dydaktyka formy, koncepcja integracyjna)

• Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

• Definicje podstawowych pojęć (dydaktyka ogólna, dydaktyka szczegółowa, uczenie się, nauczanie, kształcenie, samokształcenie)

• Zasady nauczania (zasada poglądowości, zasada przystępności w nauczaniu – zasada stopniowania trudności, zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania – uczenia się, zasada systematyczności, zasada trwałości wiedzy uczniów, zasada operatywności wiedzy uczniów, zasada wiązania teorii z praktyką; zalecenia, tzw. reguły dydaktyczne)

• Cele kształcenia (cele ogólne, szczegółowe, precyzowanie celów nauczania, taksonomia celów nauczania Niemierko, taksonomia celów dziedziny poznawczej i sfery emocjonalnej Blooma, sfera psychomotoryczna w opracowaniu Baldwina)

• Treści kształcenia (podstawa programowa, plan nauczania, program nauczania, pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia)

Metody dydaktyczne:

• Metody eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody podające (opis, pogadanka)

• Metody poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu, metoda referatu)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

-ocena pracy pisemnej (3 wersje scenariuszy lekcji plastyki dla uczniów II etapu edukacyjnego)

- aktywność podczas zajęć

- regularne uczęszczanie na zajęcia

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej (scenariusz lekcji plastyki)

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Uwagi:

sztuka mediów i edukacja wizualna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)