Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1402-ĆT-M-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim badaniom, konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w różnych technikach, zarówno na podłozu mineralnym jak na podłozu drewnianym oraz wnętrz zabytkowych jako zespołów złożonych z zabytków o różnej problematyce. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z warunkami pracy w terenie oraz konfrontację wiedzy zdobytej na innych zajęciach (konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska) z rzeczywistością autentycznych, złożonych obiektów zabytkowych w terenie. Ma też na celu utrwalenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur, poznanych na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
1402-HSNPol-3L-SJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres wykładu obejmuje historię malarstwa, rzeźby i architektury polskiej od poł. XVIII w. do lat 30. XX wieku.

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o sztuce i architekturze nowoczesnej powstających na ziemiach polskich pod zaborami oraz po odzyskaniu niepodległości, do wybuchu II wojny światowej.

Strona przedmiotu
1402-HTA-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: studenci zapoznają się ze specyfiką techniki olejnej w malarstwie sztalugowym od XVI do XX wieku. Zapoznają się z elementami budowy obrazu, które wpływają na efekt estetyczno-kolorystyczny dzieła malarskiego. Analiza dotyczy najważniejszych szkół malarskich w Europie w okresie nowożytnymj.

ćwiczenia: studenci wykonują obraz na podobraziu płóciennym w technice olejnej wzorowany na reprodukcji wybranego obrazu jednego z mistrzów malarstwa europejskiego z okresu od XVII do XVIII w., (np.: Johannesa Vermeera czy Jeana-Baptiste’a Siméona Chardina)

Strona przedmiotu
1402-KiRP-3L-SJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświecone są zagadnieniom związanym z konserwacją i restauracją polichromii występujących na drewnianych elementach architektury – ścianach i stropach – oraz na elementach stolarki architektonicznej i użytkowej.

Strona przedmiotu
1402-MBT-3L-SJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest przedstawienie metodyki badań związanej z określeniem technologii i techniki dzieła sztuki .

Wykład ma za zadanie uzupełnienie wiedzy wzbogacającej warsztat badawczy konserwatorów dzieł sztuki specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Strona przedmiotu
1402-PKiR-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 105 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 105 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 105 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyswojenie praktycznych umiejętności przeprowadzania prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazach sztalugowych na różnych podłożach.

Strona przedmiotu
1402-PKiRRz-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zapoznanie studentów z przyczynami i objawami zniszczeń drewna, warstw zapraw, polichromii i złoceń, stanowiących integralne składniki rzeźby drewnianej, polichromowanej. Zajęcia prowadzone są na obiektach zabytkowych, dla których indywidualnie opracowywane są programy prac konserwatorsko-restauratorskich, realizowane następnie w trakcie zajęć.

Strona przedmiotu
1402-PRY-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności obserwacji natury

i kształtowania jej obrazu na płaszczyżnie przy pomocy mediów

rysunkowych.

Strona przedmiotu
1402-PRiMD-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci wykonują malarskie studium martwej natury w konwencji XVII-wiecznego malarstwa niderlandzkiego. Zajęcia te stanowią kontynuację ćwiczeń realizowanych w semestrze zimowym, na III roku studiów w ramach zajęć w Pracowni Rysunku, które kończą się m.in. wykonaniem studium rysunkowego martwej natury, na podstawie którego realizowane jest studium malarskie. Studenci wykonują obrazy w technice olejnej wielowarstwowej, wykorzystując różnorodny charakter farb, spoiw, mediów i narzędzi malarskich dla osiągnięcia zamierzonego efektu estetycznego w obranej konwencji. Ćwiczenia pozwalają rozwijać umiejętności warsztatowe. Poprzedzająca pracę manualną analiza tego rodzaju malarstwa pozwala kształtować zmysł obserwacji, niezbędny w realizacji zadań przewidzianych w pracowniach malarskich na dalszym etapie nauki na kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, jak również w realizowaniu przyszłych prac konserwatorsko-restauratorskich.

Strona przedmiotu
1402-PKP-3L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostaje wyposażony w specjalnie do zajęć przygotowany, autorski formularz "Bilans dobrostanu zabytku" oraz list przewodni z prośbą do właściciela obiektu o udostępnienie i pomoc w przygotowaniu oceny. Dokonuje przeglądu obiektu, dokumentując fotograficznie zauważone problemy i zniszczenia. Wykonana w obiekcie ocena jest następnie przedmiotem wspólnej analizy w trakcie zajęć.

Strona przedmiotu
1402-Rwm-3L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu. Zyskują wiedzę jak oceniać - ich właściwości aplikacyjne, trwałość i jak je stosować.

Strona przedmiotu
1402-TRWM-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami reintegracji ubytków warstw malarskich w obrazach sztalugowych i zasadami prawidłowego wykonywania uzupełnień oraz praktyczne poznanie przez nich różnorodnych materiałów współcześnie stosowanych do tego celu - ich właściwości aplikacyjnych, sposobów stosowania, cech wyglądu uzyskiwanych warstw oraz ich trwałości.

Strona przedmiotu
1402-TRMŚ-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student poznaje problemy estetyczne związane z konserwacją zniszczonych malowideł ściennych. Na modelach dekoracji ściennych wykonuje zabiegi restauratorskie.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)