Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402BBT-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-M-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim badaniom, konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w różnych technikach, zarówno na podłozu mineralnym jak na podłozu drewnianym oraz wnętrz zabytkowych jako zespołów złożonych z zabytków o różnej problematyce. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z warunkami pracy w terenie oraz konfrontację wiedzy zdobytej na innych zajęciach (konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska) z rzeczywistością autentycznych, złożonych obiektów zabytkowych w terenie. Ma też na celu utrwalenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur, poznanych na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
1402-DPKM-4L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium , wykonuje badania konserwatorskie obiektu, we współpracy z prowadzącym typuje miejsca pobrania próbek do badań budowy istotne z punktu widzenia problematyki konserwatorskiej, uzupełnia badania konserwatorskie i realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Strona przedmiotu
1402-HTA-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach ćwiczeń studenci wykonują prace ćwiczeniowe w różnych technikach malarstwa ściennego: temperowej, kazeinowej, fresku mokrego i suchego, mozaiki i sgraffita, ewentualne przygotowanie projektu dla wybranego obiektu . Tematyka powiązana jest z zagadnieniami i sposobem malowania szat, autoportretu, martwej natury, malarstwa iluzjonistycznego, ornamentu, etc.

Strona przedmiotu
1402-KZM-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z konserwacją zabytków metalowych oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Strona przedmiotu
1402-FDO-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
1402-PKES-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PKZ-RP-4L-SJ brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 120 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PKMŚ-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie technik średniowiecznego malarstwa północnego i środkowoeuropejskiego oraz nabycie umiejętności malowania według tradycyjnych zasad.

Strona przedmiotu
1402-PA-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa narzędzia i ugruntowuje wiedzę potrzebna do wykonania projektu konserwatorskiego (K_W02, K_W03, K_W06, K_W06, K_W07). Umie rozpoznać i opisać budowę techniczną zabytku, jego stan zachowania z uwzględnieniem warstw pierwotnych i wtórnych zabytku. Potrafi ocenić atrybuty decydujące o wartości zabytku. Potrafi przygotować otwarty projekt konserwatorski (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).

Strona przedmiotu
1402-PZBK-4L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na przeprowadzeniu obserwacji i badań dotyczących obiektu zabytkowego stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej i opracowaniu projektu-opinii zawierającego charakterystykę zniszczeń biologicznych oraz propozycje metod i środków ochrony przed biodeterioracją tego obiektu.

Studenci, których obiekty dyplomowe nie wykazują zniszczeń pochodzenia biologicznego, przygotowują prezentacje multimedialne na wybrany temat związany ze zniszczeniami biologicznymi obiektów zabytkowych oraz metodami ich ochrony przed biodeterioracją.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)