Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1402BBT-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczna realizacja badań techniki wykonania i analiza sposobu wykonania wybranego obiektu zabytkowego oraz badań należących do diagnostyki stanu zachowania. Wszystkie działania zostają udokumentowane i przedstawione w formie ustalonej schematem dokumentacji konserwatorsko-technologicznej.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-RK-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Strona przedmiotu
1402-EDA-2L-S1 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu jest średniowieczny i nowożytny detal architektoniczny (VIII-XIX w.) w kręgu architektury europejskiej. Temat prezentowany jest w ujęciu typologicznym i chronologicznym, z naciskiem położonym na przemiany formalne, z uwzględnieniem użytego materiału i techniki wykonania. Prezentowany materiał obejmuje m.in. typologię i historię przemian sklepień, maswerków, kolumn i innych podpór w architekturze średniowiecznej, szczytów średniowiecznych i nowożytnych, portali i obramień otworów okiennych średniowiecznych i nowożytnych oraz porządków architektonicznych. Omawiana jest również – w wyborze – teoria architektury odnosząca się do formy i użycia detalu architektonicznego różnego typu. W ramach wykładu uwzględniona jest także problematyka konserwatorska detalu architektonicznego.

Strona przedmiotu
1402-EiD-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu jest średniowieczny i nowożytny detal architektoniczny (VIII-XIX w.) w kręgu architektury europejskiej. Materiał ten prezentowany jest w ujęciu typologicznym i chronologicznym, z naciskiem położonym na przemiany formalne, z uwzględnieniem materiału i techniki wykonania. Prezentowany materiał obejmuje m.in. typologię i historię przemian sklepień, maswerków, kolumn i innych podpór w architekturze średniowiecznej, szczytów średniowiecznych i nowożytnych, portali i obramień otworów okiennych średniowiecznych i nowożytnych oraz porządków architektonicznych. Omawiana jest również – w wyborze – teoria architektury odnosząca się do formy i użycia detalu architektonicznego różnego typu. W ramach wykładu uwzględniona jest także problematyka konserwatorska detalu architektonicznego.

Strona przedmiotu
1402-HWM-4L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony w formie wykładu (30 godz.).

Ma na celu zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi materiałami budowlanymi, technologią ich wytwarzania, zakresem stosowania, a także zmianami stanu zachowania pod wpływem czynników niszczących. przedstawione zostaną również metody opisu i podstawowej identyfikacji zapraw oraz metodyka badania właściwości.

Strona przedmiotu
1402-KM-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z praktyczną konserwacją zabytków metalowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej. Opisywanie techniki wykonania zabytków metalowych, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy zabytkach metalowych, tj.: oczyszczanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie antykorozyjnego oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.

Strona przedmiotu
1402-KRzA-4Z-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zabiegi konserwatorskie obiektów rzemiosła artystycznego.

Strona przedmiotu
1402-PBCh-4Z-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką badań konserwatorskich w zakresie badań podstawowych i stosowanych. Powyższy cel realizowany jest poprzez krótki wykład omawiające metody badawcze, a następnie pracę indywidualną studentów nad rozwiązaniem problemu związanego z ustaleniem budowy wybranych substancji, stanowiących materię zabytku lub będących produktem korozji.

Strona przedmiotu
1402-FDO-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
1402-PKZ-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z kamienia (naturalnego i sztucznego), betonu, rzemiosła artystycznego, ceramiki i szkła. Przygotowanie projektu badań oraz programu prac konserwatorskich. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisującej wykonane prace. Przystąpienie do pracowni konserwacji zabytków II jest możliwe po zaliczeniu kursu następujących przedmiotów: pracownia konserwacji zabytków I, profilaktyka konserwacji zabytków kamiennych, konserwacja zabytków kamiennych – wzmacnianie i uzupełnianie ubytków, ochrona zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, pracownia rzeźby i kopii. Student przed przystąpieniem do zajęć powinien zaliczyć przedmioty teoretyczne (historia sztuki, chemia i żywice sztuczne w konserwacji zabytków, konserwacja zabytków kamiennych).

Strona przedmiotu
1402-PRz-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Pracownia rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
1402-PA-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa narzędzia i ugruntowuje wiedzę potrzebna do wykonania projektu konserwatorskiego (K_W02, K_W03, K_W06, K_W06, K_W07). Umie rozpoznać i opisać budowę techniczną zabytku, jego stan zachowania z uwzględnieniem warstw pierwotnych i wtórnych zabytku. Potrafi ocenić atrybuty decydujące o wartości zabytku. Potrafi przygotować otwarty projekt konserwatorski (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).

Strona przedmiotu
1402-PZ-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na przeprowadzeniu obserwacji i badań dotyczących obiektu zabytkowego stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej i opracowaniu projektu-opinii zawierającego charakterystykę zniszczeń biologicznych oraz propozycje metod i środków ochrony przed biodeterioracją tego obiektu.

Studenci, których obiekty dyplomowe nie wykazują zniszczeń pochodzenia biologicznego, przygotowują prezentacje multimedialne na wybrany temat związany ze zniszczeniami biologicznymi obiektów zabytkowych oraz metodami ich ochrony przed biodeterioracją.

Strona przedmiotu
1402-TZ-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z technikami malarskimi oraz pozłotniczymi stosowanymi na różnych podłożach, uzupełnianie ubytków polichromii i w warstwie złocenia.

Strona przedmiotu
1402-WM-4L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach omawiany jest jeden z ważniejszych problemów konserwatorsko-restauratorskich czyli rekonstrukcji i aranżacji w konserwacji rzeźby kamiennej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)