Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
1600-LekM5WYBONK-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminaria poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego onkologicznego, jego diagnostyki i kwalifikacji do leczenia chirurgicznego. W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami chirurgii onkologiczneji i technikami w chirurgii onkologicznej.

Strona przedmiotu
1600-LekM5WYBZNI-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu dalszy rozwój umiejętności związanych z anestezjologią i medycyną okołooperacyjną. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne niezbędne w pracy w na bloku operacyjnym. Celem przedmiotu jest przede wszystkim praktyczne wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do przedmiotu.

Strona przedmiotu
1600-LekM5LEKCHI-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przygotowanie do LEK-u chirurgia ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu propedeutyki chirurgii, chirurgii endokrynologicznej i onkologicznej

Strona przedmiotu
1600-LekM5LEKCHIB-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Powtórzenie niezbędnych do zdania egzaminu LEK zagadnień z zakresu chirurgii.

Strona przedmiotu
1600-LekM5LEKCHIW-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przygotowanie do LEK-u chirurgia ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu propedeutyki chirurgii, chirurgii endokrynologicznej i transplantologii

Strona przedmiotu
1600-LekZF-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek45ZF1-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Covid 19 ma na celu kształcenie z zakresu epidemiologii, patogenezy, metod diagnostycznych z uwzględnieniem technik biologii molekularnej, badań biochemicznych oraz obrazowych wykorzystywanych w celu rozpoznania, leczenia oraz zapobiegania zakażeniom SARS-CoV2

Celem zajęć z „Covid19” jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu epidemiologii i naturalnego przebiegu oraz odległych powikłań zakażeń SARS-CoV2 ze szczególnym uwzględnieniem organizacji służby zdrowia w warunkach pandemii. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady obowiązujące w diagnostyce i leczeniu Covid 19 uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych niezbędnych w ustalenia prawidłowego rozpoznania oraz leczenia. Omówione będą stosowane w praktyce zasady izolacji osób chorych oraz kwarantanny osób z kontaktu .

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF79-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna jako narzędzie współczesnej medycyny” jest zdobycie i utrwalenie wiedzy z zagadnień dotyczących hodowli komórkowych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF83-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie problemu interakcji lekowych oraz zagrożeń wynikających z ich występowania. Studenci uczą się stosować terapię bezpieczną i zoptymalizowaną.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF84-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według danych literaturowych nawet 40% badań klinicznych zawiera błędy lub ich wyniki zostały błędnie zinterpretowane. Podczas fakultetu omówione zostaną najczęstsze błędy, zaniedbania i konsekwencje niewłaściwej metodologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF86-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny Komunikacja medyczna w praktyce klinicznej ma na celu rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w praktyce klinicznej niezbędnej w codziennej pracy każdego oddziału w strukturach szpitala wielospecjalistycznego. Zajęcia poświęcone są nabywaniu praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem hospitalizowanym, zwłaszcza w trudnych sytuacjach klinicznych, związanych z przekazywaniem niepomyślnych informacji.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF60-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student doskonali umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia BLS oraz ALS- zna algorytm i aktualne wytyczne.

Doskonali samodzielne planowanie diagnostyki różnicowej i analizę zaplanowanych badań laboratoryjnych i obrazowych w najczęstszych jednostkach chorobowych.

Potrafi zaplanować wstępną farmakoterapię ukierunkowaną na łagodzenie objawów oraz leczenie przyczyny.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF77-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest przedstawienie opieki nad noworodkiem,

niemowlęciem i małym dzieckiem zgodnie z medycyną opartą na

dowodach (EBM, Evidence Based Medicine) oraz obowiązującymi

dokumentami prawnymi. Przedstawimy zarówno zasady opieki

medycznej nad takim pacjentem, ale także ogólne zasady pielęgnacji,

które przyszli lekarze powinni potrafić przekazać opiekunom dzieci.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF67-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Powtórzenie niezbędnych do zdania egzaminu LEK zagadnień z zakresy choroby wewnętrzne. Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu testów wraz z szerokim omówieniem zagadnień o które padają pytania na testach.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF70-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie:

- poszerzyć podstawy teoretyczne z medycyny rodzinnej;

- zintegrować dotychczasową wiedzę teoretyczną i kliniczną

- ugruntować wiedzę studentów na temat pryncypiów medycyny rodzinnej;

- ugruntować wiedzę studentów na temat kompetencji lekarza rodzinnego, jego roli w systemie ochrony zdrowia;

- omówić specyficzne konteksty rozwiązywania zadań testowych z zakresu medycyny rodzinnej pod kątem Lekarskiego Egzaminu Końcowego;

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF68-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „przygotowanie do LEKu-położnictwo i ginekologia” ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu położnictwa i ginekologii, nabytej podczas wcześniejszym lat kształcenia, przed lekarskim egzaminem końcowym.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF76-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest poszerzenie wiedzy studentów medycyny,

przyszłych lekarzy różnych specjalności w zakresie szczepień

ochronnych. Fakultet będzie omawiał szczepienia we wszystkich

grupach wiekowych pacjentów.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF87-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Techniki tworzenia innowacji jest objęcie zainteresowaniem zagadnień związanych z istotą tworzenia modeli biznesowych.

Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF36-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek5ZF07-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o zdrowotnym znaczeniu ruchu i ukształtowaniu przekonań o potrzebie i sensie podtrzymywania systematycznej aktywności fizycznej.

Zumba® Fitness to połączenie zajęć fitness (aerobiku) i tańca (głównie w rytmach latynoamerykańskiej i międzynarodowej muzyki). Formuła zajęć opiera się przede wszystkim na prostych układach choreograficznych, tańczonych do energetycznej, latynoamerykańskiej muzyki. Celem zajęć jest również opanowanie przez ćwiczących podstawowych umiejętności ruchowych oraz wpływanie za pomocą tańca na poprawę ich nastroju oraz sprawności fizycznej i motorycznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)