Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
1600-Lek3WYBDER-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych informacji z zakresu leczenia biologicznego w dermatologii umożliwiających rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym, w szczególności prawidłowej kwalifikacji pacjentów z chorobami skóry do leczenia lekami biologicznymi.

Strona przedmiotu
1600-LekM3WYBOBR-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3WYBPSY-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF114-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem zajęć jest przedstawienie leków stosowanych w psychiatrii, ich właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Studenci zapoznają się

z farmakoterapią najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych. Analizują schematy postępowania i przypadki.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF63-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF06-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF101-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres zagadnień moralnych, z którym boryka się praktyczne zastosowanie nauk biomedycznych, jest już dosyć rozległy. Wystarczy tu wskazać na kontrowersje, jakie stale się rodzą wokół kwestii aborcji, eutanazji, inżynierii genetycznej czy biotechnologii. Sytuacja ta z jednej strony świadczy o tym, że możliwości ingerencji w procesy ludzkiego życia – tak od strony ilościowej, jak i jakościowej – są coraz większe, z drugiej zaś strony jest ona dowodem na to, że nie można tych innowacji bezkrytycznie zaaplikować, nie wziąwszy pod uwagę problematyki moralnej, którą one ze sobą niosą.

Strona przedmiotu
1600-LekZF-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Zajęcia praktyczne - 60 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF104-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF02-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem zajęć jest przedstawienie zjawiska jakim jest doping w sporcie. Studenci poznają wpływ stosowania dopingu na osiągi sportowca oraz konsekwencje zdrowotne, które mogą się z tym wiązać.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF108-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF109-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF111-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF110-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF12-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z lekami stosowanymi w anestezjologii oraz na oddziałach intensywnej terapii. Na wykładzie zostaną omówione anestetyki dożylne i wziewne oraz rodzaje obecnie stosowanych znieczuleń. Omówione zostaną leki najczęściej stosowane na oddziałach intensywnej terapii. Pacjenci przebywający na oddziałach intensywnej terapii wymagają szczególnego leczenia oraz często zastosowania wybranych, specjalnych leków. Aminy katecholowe, leki sedatywne, antybiotyki o szerokim spektrum to tylko nieliczna grupa leków na co dzień wykorzystywanych w oddziałach intensywnej terapii.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF14-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie farmakoterapii w stanach zagrożenia

życia. Studenci dowiedzą się, jak należy postępować w stanach nagłych zgodnie z

najnowszymi wytycznymi.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF19-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem zajęć jest przedstawienie problemów podczas farmakoterapii cukrzycy. Studenci zapoznają się z mechanizmami działania leków hipoglikemizujących, aktualnymi wytycznymi, leczeniem cukrzycy w ciąży. Ponadto utrwalają wiedzę dotyczącą patofizjologii cukrzycy oraz analizują przypadki kliniczne.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF105-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do interpretacji wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do sytuacji klinicznej pacjenta

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF21-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem zajęć jest przedstawienie problemów podczas farmakoterapii stanów nagłych. Studenci zapoznają się z najczęstszymi stanami zagrożenia życia wymagającymi natychmiastowej interwencji farmakologicznej. Analizują schematy postępowania, analizują przypadki.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF83-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2+.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego w naukach medycznych.

Program kursu obejmuje kształcenie i doskonalenie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i

naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
1600-LekZFJR-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF115-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF09-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie najnowszych wytycznych dotyczących leczenia bólu ostrego pooperacyjnego oraz bólu przewlekłego. Wykład pozwoli zaznajomić się studentom z patofizjologią bólu ostrego i przewlekłego, postępowaniem w leczeniu bólu ostrego zgodnie z drabiną analgetyczną WHO, a także leczeniem bólu przewlekłego u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi oraz u pacjentów leczonych paliatywnie.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF102-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF99-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF113-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF122-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF119-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pokazanie obecnego wejrzenia społeczeństwa niezwiązanego ze środowiskiem lekarskim na stosowanie określonych substancji, suplementów diety, leków

i używek w życiu codziennym oraz przełamanie mitów i uprzedzeń co do zasadności ich stosowania w wybranych sytuacjach.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF118-J brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF106-NJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niektóre substancje zawarte w naszej diecie mogą zaburzać wchłanianie leków i ograniczać skuteczność terapii, inne mogą potęgować ich działanie oraz prowadzić do wystąpienia przykrych działań niepożądanych. Które pokarmy lepiej ograniczyć, aby leczenie było bezpieczne, a jednocześnie skuteczne? Na zajęciach porozmawiamy o najczęstszych interakcjach dieta-lek.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)