Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1100-12-K13-0-AsBi brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami asertywności i ich roli w relacjach zawodowych i biznesowych, rozpoznanie mocnych i słabych stron własnej asertywności oraz wzmocnienie postawy zaufania i akceptacji do siebie i innych w pełnym wyrażaniu myśli i emocji bez naruszania granic innych

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-BiMZS brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja ćwiczeń ma na celu przygotowanie studentów do budowania i motywowania zespołu sprzedażowego. Po zaliczeniu przedmiotu studenci będą diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zespołem ze szczególnym uwzględnieniem jego celów sprzedażowych.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-BSKl brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W warunkach konkurencji rynkowej jednym z najważniejszych czynników wpływających na długookresowy sukces firmy jest zadowolenie jej klientów. W ramach ćwiczeń szczegółowo zostaną omówione metody badania satysfakcji klientów, studenci zrealizują projekt polegający na przygotowaniu badania satysfakcji klientów wybranej organizacji. Praca zespołowa zaowocuje zaprezentowaną analizą zebranych informacji oraz propozycją kompleksowego badania satysfakcji dla wybranej organizacji.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-EComm brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności e-commerce

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-ErPra brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć odnosi się do istoty wykorzystania narzędzi erystycznych ale również retorycznych, perswazyjnych oraz metod wywierania wpływu podczas wystąpień publicznych.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-EtBiz brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Etyki w biznesie" stanowi próbę odnalezienia wspólnej płaszczyzny dla grup zagadnień z zakresu etyki i biznesu. Wspiera się na trzech filarach zagadnień, stanowiących jednocześnie wzajemnie uzupełniające się części kursu: 1. Wprowadzenie do etyki, jej specyfiki i swoistości metodologicznej i problemowej; 2. Tradycja filozoficzno-etyczna i jej rola dla tożsamości człowieka XXI wieku i rozumienia współczesnego świata; 3. Szczegółowe aplikacje problematyki etycznej do biznesu.

Strona przedmiotu
1100-HUM-Filoz brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje przekrojowo, w panoramicznym skrócie i z zachowaniem proporcji oraz poziomu trudności dostosowanych do słuchacza studiów niefilozoficznych najważniejsze postaci, stanowiska, koncepcje, kierunki i nurty oraz najistotniejsze zagadnienia, problemy, pojęcia, strategie argumentacyjne oraz spory filozoficzne, jakie ujawniły się w ciągu dziejów filozofii od starożytności po współczesność. Celem zajęć jest zmotywowanie studentki i studentów do zainteresowania się filozofią oraz własnych poszukiwań filozoficznych, a także przekonanie ich o historycznej, kulturowej, naukowej i społecznej ważności dokonań wielkich filozofów europejskich. Zajęcia mają, prócz tego, wyrobić w słuchaczach respekt nie tylko dla teoretycznej, ale również dla praktycznej użyteczności osiągnięć filozofii w bieżącej praktyce systemowego, społecznego, instytucjonalnego oraz indywidualnego myślenia i działania.

Strona przedmiotu
1100-HUM-HiGos brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Historia gospodarcza ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami rozwoju gospodarczego świata na przestrzeni dziejów od starożytności do czasów współczesnych.

Zagadnienia dotyczyć będą kwestii gospodarczych w poszczególnych państwach (głównie państwa europejskie), ale także na terenie Polski od średniowiecza do dzisiaj.

Student będzie miał możliwość poznania podstawowych pojęć, zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych dotyczących polityki, gospodarki i społeczeństwa, gdyż te wszystkie sfery życia łączą się ze sobą i wpływają na siebie.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-KomKr brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji kryzysowej – omówienie zasad postępowania w kryzysie oraz podstawowych technik wychodzenia z kryzysu. Zdobyta wiedza pozwoli wykształcić/doskonalić umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-NIT brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozmaitymi aspektami wykorzystania poznawanych przez nich podstawowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie sprzedażą w organizacjach, zarówno na poziomie kreowania strategi jak i na poziomie operacyjnym.

Strona przedmiotu
1100-HUM-NMiD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza w zagadnienie związków między mediami społecznościowymi aktualnym stanem demokracji oraz problemami tożsamościowymi w społeczeństwach zachodnich. Poruszone zostaną takie kwestie, jak: antropologiczne pojęcie medium; rodzaje dezinformacji; stronniczość jako rodzaj interpretacji świata społecznego; polityka jako opowieść medialna.

Strona przedmiotu
1100-HUM-PodEty brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs etyki.

Wykłady odbywają się w formie STACJONARNEJ.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-PrZaw brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się i psychologii.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-PUDPR brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo i działalność PR pozostają w ścisłym związku. Prawo wyznacza ramy działalności PR, a ich przekroczenie może powodować odpowiedzialność prawną.

Stąd wynika potrzeba poznania regulacji prawnych, w szczególności prawa prasowego oraz autorskiego i własności przemysłowej, a także wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i reklamą. Dzięki znajomości prawa prasowego możliwe jest skuteczne egzekwowanie od mediów zgodnych z prawem przekazów informacji, w tym np. zwalczania „czarnego PR-u”. Dzięki znajomości prawa autorskiego można np. określić legalne sposoby skorzystania z cudzej twórczości we własnych działaniach PR oraz podejmować skuteczne interwencje w przypadku nieuprawnionych działań konkurencji w tej sferze.

Celem przedmiotu jest także przedstawienie form prawnych, w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze oraz sposobów legalnego i etycznego prowadzenia działalności w sferze PR.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-PUZS brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umowa sprzedaży jest niewątpliwie najbardziej powszechną umową obrotu gospodarczego, co nie oznacza powszechnej znajomości prawa obowiązującego w tym względzie.

Celem niniejszego przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień związanych ze sprzedażą w kontekście prawnym. Na wstępie przedstawione zostaną kwestie ogólne, odnoszące się do teorii prawa cywilnego, co pozwoli na określenie miejsca umowy sprzedaży w systemie prawa zobowiązań w Polsce. Prezentacja konstrukcji prawnej umowy sprzedaży pozwoli na określenie istotnych elementów tej umowy, sporządzenie zgodnej z prawem oferty czy przeprowadzenie transakcji. Uwaga zostanie zwrócona na praktyczne aspekty obrotu gospodarczego, a także na specyficzne typu umów związanych z przeniesieniem własności/praw. Część zajęć poświęcona zostanie na omówienie prawnych aspektów działalności w sektorze handlowym/dystrybucji, w szczególności konieczność zapewnienia ochrony wynikającej z prawa

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-PuR brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniu mediów (media spinning) oraz zarządzeniu relacjami z mediami w sytuacji kryzysowej.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-SaViv brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy reguł etykiety w biznesie. Studenci objęci obowiązkiem uczestnictwa w jego nauczaniu muszą mieć świadomość tego, że każdy pracownik reprezentujący przedsiębiorstwo, a zwłaszcza menedżer, powinien posiadać odpowiednio wysokie kwalifikacje intelektualne, zawodowe i towarzyskie. Bez poznania i przestrzegania zasad "dobrego wychowania" wszystkie te walory nie będą widoczne.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-SemDy brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie metodyki i pisania prac dyplomowych, a także przygotowanie seminarzystów do egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-CSR brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza i ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Obszary zainteresowań CSR. CSR 1.0 - CSR 2.0. Rozwiązania instytucjonalne wspierające działania CSR. Tworzenie nowych inicjatyw w obszarze CSR. Poznanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responisbility, CSR) w zakresie kształtowania postaw etycznych oraz kontekście społecznym w tym głównie społecznej rzeczywistości. Krytyczne przedstawianie mediów jako komunikatorów w aspekcie etyki, rzetelności i kultury.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-SBoJT brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student poznaje rodzaje sprzedaży bezpośredniej oraz główne techniki wykorzystywane w procesie sprzedaży. Nabywa wiedzę w zakresie technik wywierania wpływu w procesie sprzedaży, budowania trwałych relacji z klientami, prowadzenia prezentacji sprzedażowych i zarządzania sprzedażą bezpośrednią. Zajęcia obejmują także wykorzystanie modelu sprzedaży oraz analizę transakcyjną.

Celem przedmiotu jest również nauczenie studenta wyboru najlepszych technik sprzedaży w zależności od czynników sytuacyjnych oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi technikami sprzedaży.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-StMar brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Strategie marketingowe” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu podstawowych strategii marketingowych w powiązaniu ze współczesnymi problemami gospodarczymi. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania oraz umiejętności opracowania podstawowych założeń strategii marketingowych.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-SyGrB brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zarządzania biznesem oraz kształcenie umiejętności podejmowania decyzji biznesowych. Student diagnozuje i rozwiązuje problemy zarządzania biznesem.

Strona przedmiotu
1100-HUM-SztWysPu brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Zajęcia są ukierunkowane na działania związane z biznesem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-PR-TKPR brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Public Relations, w tym przede wszystkim zwróceniem uwagi studentów na budowę relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

Student zyskuje kompetencje związane z projektowaniem i realizacją strategii Public Relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), stosowania odpowiednich narzędzi, jak też budowania i podtrzymywania relacji z mediami.

Strona przedmiotu
1100-HUM-Writing brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie wykładu studenci poznają podstawowe zasady związane z pisaniem tekstów użytkowych (głównie przeznaczonych do publikacji w Internecie).

Strona przedmiotu
1100-12-K13-ZS-ZaKo brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi zachowań konsumentów.

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań, założeń oraz kierunków zmian w rynkowych zachowaniach konsumentów, a także sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-ZaIn brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji i zarządzania innowacyjnością.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-ZaKar brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najnowszymi tendencjami na rynku pracy w Polsce, w tym w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim oraz, szerzej, w Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-ZaMi brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przybliża słuchaczom istotę najważniejszych różnic kulturowych wpływających na zachowania ludzi w biznesie. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w środowisku wielokulturowym

Strona przedmiotu
1100-12-K13-0-ZSB brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uświadomienie, że kluczem do zachowania równowagi w życiu jest umiejętne radzenie sobie ze stresem i prowadzenie zdrowego stylu życia na poziomie osobistym a także wobec swoich współpracowników czy podwładnych. Celem tego przedmiotu jest także wskazanie na możliwe stresory na różnych poziomach organizacji życia i uczulenie na ich wczesne przejawy i umiejętność podejmowania wczesnych działań prewencyjnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)