Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402-ĆT-PiS-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po 2. roku studiów: ćwiczenia terenowe odbywają się w pracowaniach Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Tematem praktyki jest konserwacja-restauracja grafiki czarno-białej i kolorowej na podłożu papierowy. W przypadku realizacji innych umów terminowych zakres tematyczny obiektów jest rozszerzony.

Po 3. roku: ćwiczenia terenowe odbywają się w magazynach bibliotecznych lub archiwalnych- w miejscu przechowywania zabytkowych książek. Realizowany jest program konserwacji zachowawczej.

Strona przedmiotu
1402-HSNo-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o malarstwie, rzeźbie i architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1939 roku. Zajęcia uczą także właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1402-KKP-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu historii książki, rzemiosła introligatorskiego europejskiego i polskiego, zapoznanie z terminologią introligatorską i konserwatorską-restauratorską, zdobycie wiedzy o sposobach konstrukcji zabytkowych książek od późnego średniowiecza po wiek XIX z obszaru europejskiego z zaznaczeniem wpływu i omówieniem książki arabskiej, z naciskiem na introligatorstwo polskie (K_W01, K_W05, K_W09).

W wyniku kursu student umie opisać budowę techniczną zabytkowego kodeksu z uwzględnieniem dawnych technik, przeprowadzić rozpoznanie jego stanu zachowania zabytkowego kodeksu ( K_U01, K_U02, K_U10). Ma ponadto świadomość znaczenia wartości zabytkowych kodeksów (K_K01)

Strona przedmiotu
1402-LIT-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Strona przedmiotu
1402-MKR-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia przeznaczone są dla studentów specjalizacji konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z szeroką problematyką konserwacji zabytków z pergaminu i skóry lub zawierających wykonane z niej elementy. Przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu konserwacji skórzanych i pergaminowych obiektów zabytkowych. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania I przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków.

Strona przedmiotu
1402-Or-2L-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Morfologia i typologia (z elementami semantyki) europejskiego ornamentu nowożytnego. Rozpoznawanie motywów i form ornamentalnych, określenie stylowe i datowanie.

Strona przedmiotu
1402-INF-2Z-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące obróbki komputerowej prac graficznych w dokumentacji dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
1402-DZPS-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazać wiedzę, w tym cel i zasadność, dot. dokumentacji prac konserwatorskich-restauratorskich zabytków ruchomych.

Strona przedmiotu
1402-FDZ-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
1402-PMA-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pracownia malarstwa jest realizowany w formie ćwiczeń w zakresie malarskich studiów i szkiców z natury. Przedmiot wprowadza studenta w podstawy problematyki malarstwa oraz wyposaża w podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji zadań artystycznych i konserwatorskich.

Podstawowym celem ćwiczeń w pracowni malarstwa jest nabycie przez studentów elementarnych umiejętności obserwacji natury, posługiwania się językiem malarskim, komponowania na płaszczyźnie oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na kolor. Program realizowany jest poprzez studia martwych natur, postaci oraz pejzażu.

Strona przedmiotu
1402-POZ-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poprzez cykl ćwiczeń zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z dziedziny materiałoznawstwa konserwatorskiego i introligatorskiego, elementarne zapoznanie z tradycyjnym i współczesnym warsztatem introligatora, zapoznanie z terminologią konserwatorską w zakresie introligatorstwa, przekazanie wiedzy o zasadach konstruowania odpowiednich opakowań ochronnych do zabytków (pudła, obwoluty, futerały, passe-partou’t). Wiedza obejmuje zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne umiejętności nabyte podczas realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1402-PRY-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek - obserwacja, kształtowanie na płaszczyźnie.

Podstawowe techniki i ich związek z kształtowaną formą.

Strona przedmiotu
1402-PKR-2L-SJ

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest prowadzony w ramach wykładów oraz pracowni. Zagadnienia omawiane na wykładach są demonstrowane i ćwiczone na zajęciach w ramach pracowni. Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowych wiadomości o metodach i zabiegach stosowanych w konserwacji-restauracji zabytków na podłożu papierowym. Wprowadza i systematyzuje elementarną wiedzę o działaniach konserwatorskich, terminologię i demonstruje jej praktyczne zastosowanie, ich zakres, efektywność z wyszczególnieniem pozytywnych i negatywnych aspektów omawianych zabiegów i metod. Program nauczania zakłada przedstawienie podstawowych informacji wraz z demonstracją ich praktycznego wykorzystania z zakresu materiałoznawstwa, aparatury i narzędzi stosowanych obecnie w konserwacji papieru jaki i w ujęciu historycznym.

Strona przedmiotu
1400-PKWAII-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)