Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-HIT-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historyczne przykłady przedsięwzięć o charakterze konserwatorskim są ujmowane są ujmowane z perspektywy współczesnej wiedzy o funkcjach społecznych materialnych znaków pamięci i ich znaczeniu dla procesu kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Jednym z podstawowych celów jest ukazanie ewolucji poglądów i zasad towarzyszących restauracji dzieł sztuki, zabytków, dóbr kultury. Omówione są najważniejsze etapy rozwoju teorii konserwatorskich w XIX i XX w., a zwłaszcza przemiany postaw wynikające z poszerzenia zakresu rzeczowego i czasowego ochrony i opieki konserwatorskiej. W oparciu o przekazaną wiedzę kształtowane są podstawy teoretyczne konserwacji i restauracji artefaktów jako istotnej części dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-KM-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie charakterystyki metali i stopów stosowanych w rzemiośle artystycznym, dawnych technik kształtowania ich i zdobienia, typowych objawów niszczenia w różnych środowiskach korozyjnych oraz metod konserwacji.

Strona przedmiotu
1402-KMC-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach omawiana jest problematyka konserwacji i restauracji murów ceglanych i architektury. Studenci zapoznają się z ogólnymi tendencjami panującymi w konserwacji zabytków architektury, w szczególności obiektami wykonanymi z cegły spoinowanej zaprawą. Omówione zostaną zagadnienia technologii budowy murów ceglanych i właściwości materiałów budowlanych, a następnie założenia konserwatorskich i projektowe, podstawowe przyczyny zniszczeń i sposoby ich likwidacji.

Strona przedmiotu
1402-KZK-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają na celu przedstawienie pełnego procesu konserwacji i restauracji zabytków wykonanych z kamieni naturalnych i sztucznych opisywanego na wybranych przykładach: rzeźb wolnostojących i detalu architektonicznego stanowiących wystrój zabytkowych wnętrz i fasad. artystycznego. Omówienie warsztatu technologicznego oraz konserwatorskiego ze zwróceniem szczególnej uwagi na postawienie odpowiedniej diagnozy konserwatorskiej oraz określenie założeń konserwacji i restauracji przy kamiennych i ceramicznych obiektach zabytkowych, takich jak np.: nagrobki, portale, rzeźby i epitafia, detal architektoniczny zabytkowych wnętrz i fasad.

Strona przedmiotu
1402-MKZ-M-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodyką konserwacji zabytków metalowych i stosowanymi środkami. Praktyczne stosowanie metod konserwacji zabytków metalowych na próbkach różnych metali ewentualnie obiektach zabytkowych oraz przygotowywanie dokumentacji konserwatorskiej.

Strona przedmiotu
1402-PKC-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z ceramiki. Utrwalenie wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Strona przedmiotu
1402-PKD-4Z-RK-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PKZ(I)-4Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Utrwalenie wiadomości z wykładów i zajęć w zakresie metodyki konserwacji kamienia.

Strona przedmiotu
1402-PRz-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Pracownia rzeźby należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Realizowany jest w formie ćwiczeń. Służy zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szerokiego spectrum rzeźby; rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki oraz kształtowaniu świadomości znaczenia wartości artystycznej (warsztatowej, stylistycznej, estetycznej) przestrzennych dzieł sztuki. Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury (w oparciu o pracę z modelem), interpretacja w rzeźbie, kopia rzeźbiarska, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz problematyka techniczna i technologiczna.

Wykonanie fragmentu detalu architektonicznego lub małej formy rzeźbiarskiej w oparciu o materiały źródłowe z uwzględnieniem technik z zakresu odlewnictwa artystycznego oraz snycerstwa.

Strona przedmiotu
1402-PK-RK-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia studentowi ugruntowanie i znaczne rozwinięcie wiedzy zdobytej w trakcie wcześniejszych wykładów z historii i teorii

konserwacji zabytków, z profilaktyki oraz pracowni konserwatorskich dla umiejętnego stawiania diagnozy konserwatorskiej, a następnie przygotowania projektu konserwatorskiego. Student uczy się także ogólnych zasad konstruowania kosztorysów, co jest umiejętnością niezbędną dla wejścia na rynek pracy.

Strona przedmiotu
1402-TZ-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych techniki zdobniczych stosowanych w rzeźbie, architekturze oraz rzemiośle artystycznym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)