Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1704-K2-BCHE-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość zjawisk zachodzących w żywym organizmie jest podstawą wiedzy studenta uczelni medycznej. Zadaniem biochemii jest wyjaśnianie mechanizmów prawidłowego funkcjonowania organizmu jak i przyczyn zmian patologicznych leżących u podłoża chorób człowieka. Biochemia powiązana jest ściśle z innymi naukami biomedycznymi i klinicznymi (biologia molekularna, biologia komórki, fizjologia, farmakologia, dermatologia, onkologia kliniczna), zatem jej studiowanie daje studentowi możliwość zrozumienia prawidłowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie jak i odchyleń od normy w patologii, a także możliwość śledzenia procesów naprawczych w organizmie. Poznanie biochemii ułatwia absolwentowi kierunku - kosmetologia, aktywny udział w promocji zdrowia, w programach profilaktyki i prewencji osób zdrowych i terapii chorych. W praktyce kosmetologicznej zapewnia skuteczne działania pielęgnacyjne i lecznicze.

Strona przedmiotu
1726-K2-DERM-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 13 godzin
 • Laboratorium - 17 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 24 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zdobywa podstawowe informacje na temat chorób skóry i chorób przenoszonych droga płciową. Uczy się diagnozowania, etiologii oraz różnicowania chorób skóry i przenoszonych droga płciową. Poznaje zastosowanie kosmetologii w zapobieganiu, leczeniu i pielęgnacji w poszczególnych chorobach skóry.

Strona przedmiotu
1724-K2-FART-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Farmakologia z toksykologią ma na celu zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi losów leku w organizmie, od momentu jego podania, poprzez dystrybucję, wchłanianie, metabolizm po jego eliminację, ze szczególnym uwzględnieniem skóry jako naturalnej bariery oraz tkanki docelowej leków. Studenci zdobędą wiedzę o podstawowych mechanizmach działania terapeutycznego jak i działań niepożądanych leków oraz różnych rodzajach interakcji. Dowiedzą się także o nowoczesnych metodach oznaczania leków i metabolitów w próbkach biologicznych.

Strona przedmiotu
1714-K2-IMMU-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami układu odpornościowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Studenci poznają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych, a także wybrane zagadnienia z immunopatologii.

Strona przedmiotu
1725-K1-KOSP-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kosmetologia pielęgnacyjna to dziedzina zajmująca się: pielęgnacją skóry zdrowej, w przebiegu schorzeń dermatologicznych i zmian skórnych towarzyszących chorobom narzadów wewnętrznych.

Strona przedmiotu
1725-K2-KOSP-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 85 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kosmetologia pielęgnacyjna wykazuje ścisły związek z obszarem działań medycznych. Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego zarówno zdrowego, jak i w przebiegu schorzeń dermatologicznych, zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych oraz jego pielęgnacji.

Strona przedmiotu
1716-K2-MIKR-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Mikrobiologia przedstawia ogólną charakterystykę mikrobioty naturalnej oraz najczęstszych patogenów człowieka, ich morfologię, właściwości biochemiczne, chorobotwórczość. Obejmuje wykłady i laboratoria mające na celu zapoznanie studentów z metodami i warunkami hodowli drobnoustrojów, metodami ich identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości oraz zasadami aseptyki i antyseptyki podczas pracy w laboratorium mikrobiologicznym i zakładzie kosmetycznym.

Strona przedmiotu
1702-K2-PATO-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patofizjologia jest nauką wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów, zaburzenia funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzenia regulacji organizmu, zaburzenia przemiany materii i patofizjologię chorób nowotworowych.

Student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu patofizjologia powinien posiadać wiadomości z zakresu anatomii człowieka, fizjologii i histologii.

Strona przedmiotu
1725-K2-TFKGLP-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Technologia form kosmetyku i zasady GLP obejmuje charakterystykę podstawowych form kosmetyku oraz technologię ich wytwarzania. Istotny temat wykładów oraz ćwiczeń, realizowanych w ramach przedmiotu, stanowią emulsje kosmetyczne (o/w, w/o oraz emulsje wielokrotne) jako optymalne formy kosmetyku. Omawiane są m.in. emulgatory, stanowiące

o typie tworzonej emulsji, stabilizatory, emolienty oraz środki konserwujące. Student zapoznaje się także z podstawowymi zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Strona przedmiotu
1703-K1-TIN-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma postać ćwiczeń w pracowni komputerowej. Jego celem jest zapoznanie studentów z narzędziami oferowanymi przez informatykę i nauczenie ich, jak te narzędzia wykorzystywać.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)