Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty socjologii dziennej I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
2405-S-1-S1-AS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami historii filozofii poszerzonymi o elementy wiedzy z zakresu historii kultury, religioznawstwa oraz historii myśli politycznej, a także z podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla tych dyscyplin. Wykład obejmuje główne kierunki i szkoły myślenia filozoficznego od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-MNS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi podstawami badań społecznych. Szczególny nacisk jest tu położony na pokazanie, że badania społeczne są oparte na pewnych koncepcjach rzeczywistości społecznej i pewnych koncepcjach nauki. Program ma również ukazać strukturę i funkcje wiedzy socjologicznej.

Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-MiT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wyposażający studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji badań socjologicznych, doboru i użycia głównych metod i technik badawczych w socjologii, opracowywania i interpretowania danych zbieranych w badaniach socjologicznych.

Strona przedmiotu
2405-S-S1-PRS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-PS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu psychologii społecznej tak, aby - z tej perspektywy - lepiej rozumieli oni społeczne zachowania ludzi w różnych sytuacjach osobistych i publicznych. Wykłady mają na celu nie tylko przybliżenie specyfiki psychologii społecznej na tle innych subdyscyplin psychologicznych, lecz również jej użyteczność w diagnozowaniu problemów jednostkowych i społecznych.

Strona przedmiotu
2405-S-S1-SEMLIC2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-SIZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia Instytucji i Zrzeszeń jest pośrednim członem socjologii, mieszczącym się między makrosocjologią (wielkie struktury społeczne, takie jak społeczeństwo, naród, państwo) a mikrosocjologią (małe struktury, takie jak rodzina). Alternatywna nazwa przedmiotu - mezosocjologia - pozwala zachować odniesienie do sfer makro- i mikro-. Wspólnota tematów nie oznacza całkowitej identyfikacji. Gdy przedmiot realizowany jest jedynie w oparciu o wykład lub gdy adresowany jest do wyspecjalizowanych grup studiów (polityka społeczna, PROWE) wystarczy nazwa "mezosocjologia". Jest to różnica w formie, a nie w treści zajęć. Mezosocjologia należy do kanonu socjologii, uwzględnia różne pośrednie formy organizacji życia społecznego, takie właśnie jak instytucje i zrzeszenia.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-SPIW brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za cel ukazanie socjologicznego ujęcia zjawiska władzy oraz wprowadzenia do socjologicznej analizy życia politycznego. Opierając się o dane ilościowe oraz jakościowe nt. polskiej sceny politycznej, uniwersalne koncepcje władzy, autorytetu, przemocy symbolicznej, rządów prawa, partii, narodu etc. będziemy analizować w rodzimym kontekście.

Strona przedmiotu
2405-S-2-S1-SSPSS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ze statystyki mają umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opracowywania oraz analizy danych pochodzących z ilościowych badań empirycznych. Mają stanowić teoretyczne i praktyczne przygotowanie do umiejętnego korzystania i odpowiedniego interpretowania wyników statystycznej analizy badań empirycznych prowadzonej za pomocą odpowiednich programów komputerowych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-TPU brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem kursu jest przygotowanie studentów i studentek do studiowania na UMK, w szczególności do studiowania nauk społecznych w Instytucie Socjologii UMK.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-WTS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią tego konwersatorium są ogólne, socjologiczne wizje świata społecznego: całościowe teorie, oparte na ogólnych modelach rzeczywistości społecznej, rozwijane od II wojny światowej do dzisiaj. Kurs pomóc ma w interpretacji społecznych i kulturowych zjawisk zachodzących w świecie współczesnym z perspektywy różnych orientacji teoretycznych a także w projektowaniu badań prowadzonych na gruncie tych orientacji.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WDS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych kategorii opisu i badania życia społecznego, w trzech blokach tematycznych: socjologia jako nauka (przedmiot, organizacja, funkcje i status dyscypliny, poziomy i wymiary penetracji życia społecznego); jednostka-społeczeństwo (podstawy organizacji społecznej); statyczne i dynamiczne wymiary życia zbiorowego (zagadnienie grup społecznych, mobilność społeczna, zmiana społeczna). Przedmiot realizowany przy użyciu środków audiowizualnych i platformy nauczania na odległość.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)