Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
2405-S-1-S1-AiPDW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-AS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-DM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie jego uczestników w problematykę procesów ludnościowych, wskazanie na ich podstawowe tendencje, uwarunkowania i konsekwencje. Teoretyczno-metodologiczne zagadnienia przemian demograficznych umożliwią interpretację zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych populacjach.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-EZP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, państwa), a także z przebiegiem procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami historii filozofii poszerzonymi o elementy wiedzy z zakresu historii kultury, religioznawstwa oraz historii myśli politycznej, a także z podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla tych dyscyplin. Wykład obejmuje główne kierunki i szkoły myślenia filozoficznego od starożytności do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HN brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-KTS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie kursantów z klasycznymi pojęciami socjologicznymi tj. społeczeństwo, klasa społeczna czy interakcja. Kanon klasycznej wiedzy jest w tym przypadku traktowany jako "kamieniołom" dobrych pomysłów, które mają służyć lepszemu zrozumieniu zjawisk społecznych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-MNS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodologicznymi podstawami badań społecznych. Szczególny nacisk jest tu położony na pokazanie, że badania społeczne są oparte na pewnych koncepcjach rzeczywistości społecznej i pewnych koncepcjach nauki. Program ma również ukazać strukturę i funkcje wiedzy socjologicznej.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-MiTBS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-OMN
Ogólna metodologia nauk (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-PL brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z logiki oraz ogólnej metodologii nauk. Podstawowym pojęciem, które zostanie omówione i przeanalizowane jest pojęcie wynikania ( w szczególności wynikania logicznego). Przydatna może być wiedza z metodologii nauk społecznych oraz elementarna wiedza z matematyki.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-PU brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs bazuje na praktyce MBSR (Mindfulness-Based Stress reduction) jako praktyce rozwijania uważności w życiu codziennym z pożytkami dla jakości życia. Prowadzący jest certyfikowanym nauczycielem MBSR i wykorzystuje warsztat prowadzenia 8-tygodniowych kursów do zaciekawienia studentów taką praktyką, jak i stylem życia opartym na rozwijaniu uważności. Celem jest zaproszenie uczestników do świadomego bycia „tu i teraz”, większej życzliwości wobec siebie i innych. To chęć pokazania technik rozwijania trybu bycia w miejsce trybu działania. Celem jest także odkrywanie sposobów wyrażania troski o jakość życia także poprzez umiejętne reagowanie na codzienne sytuacje i związane z nimi emocje. Ten kurs, to w intencji władz Instytutu wprowadzenie do dorosłego życia, w którym w miejsce lęków, uników, zamartwiania się, ułudy, lgnięcia można kształtować akceptację i obecność, pielęgnować w sobie równowagę opartą na świadomych wyborach.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-PDiM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-PS
Psychologia społeczna (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-SnRP
Socjolog na rynku pracy (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-TPU brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem kursu jest przygotowanie studentów i studentek do studiowania na UMK, w szczególności do studiowania nauk społecznych w Instytucie Socjologii UMK.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-UAiK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-UI brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończonych zajęciach studenci będą bardziej świadomi swoich emocji i sygnałów płynących z ich ciała w różnych sytuacjach komunikacyjnych, co pozwoli im na swobodniejszą i bardziej efektywną komunikację. W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą także umiejętności przygotowania i wygłoszenia publicznego wystąpienia w taki sposób by zrealizować postawiony w prezentacji cel. Zajęcia mają na celu integrację i budzenie świadomości studentów, co będzie pomocne w dalszym procesie kształcenia.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WUP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć:

*Zajęcia wprowadzające, czyli o naturze tekstu naukowego

*Podstawowe zasady sporządzania tekstów naukowych

*Gatunki tekstów naukowych

*Struktura tekstów naukowych

*Źródła tekstów naukowych

*Poprawne przywoływania danych i cytatów

*Plagiat, autoplagiat, plagiat ukryty

*Techniczne aspekty edycji tekstów naukowych

Pisarskie wprawki studentów

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma dać wgląd w obecną sytuację społeczno - polityczną oraz demograficzną najważniejszych krajów europejskich. Dzięki udziałowi w zajęciach student będzie rozumiał podstawowe procesy kształtujące struktury i dynamikę społeczeństw i kultur europejskich, w tym również te powiązane z integracją europejską.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-WDS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych kategorii opisu i badania życia społecznego, w trzech blokach tematycznych: socjologia jako nauka (przedmiot, organizacja, funkcje i status dyscypliny, poziomy i wymiary penetracji życia społecznego); jednostka-społeczeństwo (podstawy organizacji społecznej); statyczne i dynamiczne wymiary życia zbiorowego (zagadnienie grup społecznych, mobilność społeczna, zmiana społeczna). Przedmiot realizowany przy użyciu środków audiowizualnych i platformy nauczania na odległość.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)