Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka mikrobiologiczna 1716-A2-DMIKR-SJ
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

W1:  przedstawia taksonomię i charakterystykę wybranych drobnoustrojów istotnych klinicznie oraz wymienia ich właściwości biochemiczne, antygenowe i czynniki wirulencji (K_F.W15.)

W2:  wyjaśnia mechanizmy warunkujące zmienność genomów drobnoustrojów chorobotwórczych dla ludzi (K_F.W15.)

W3:  wymienia metody badania czystości mikrobiologicznej środowiska pracy; wyjaśnia działania przeciwdrobnoustrojowe i podstawowe zasady aseptyki

i antyseptyki oraz wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (K_F.W15.)

W6:  wymienia metody diagnostyki serologicznej wybranych zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych (K_F.W3., K_F.W16.)

U1:  planuje i wykonuje badanie z zakresu diagnostyki bakteriologicznej, mikologicznej, z uwzględnieniem metod mikroskopowych, hodowlanych, biochemicznych, serologicznych (K_F.U12.)

U2:  wykonuje preparat mikroskopowy oraz posiew drobnoustrojów, a także ocenia morfologię drobnoustrojów (K_F.U12.)

U3:  potrafi zaplanować i wykonać wybrane badania z zakresu diagnostyki wirusologicznej z uwzględnieniem metod serologicznych (K_F.U12.)

U8:  zgodnie z rekomendacjami oznacza lekowrażliwość drobnoustrojów oraz interpretuje uzyskany wynik (K_F.U13.)

U9:  stosuje metody wykrywania oporności drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz interpretuje uzyskany wynik (K_F.U14.)

U10: stosuje rekomendacje w zakresie wykonywania badań ikrobiologicznych (K_F.U23.)

K1:  posiada poczucie rozwoju i samokształcenia w odniesieniu do pracy zespołów diagnostycznych (K_F.K2.)

K2:  w trakcie zajęć praktycznych współpracuje z członkami zespołu i stosuje zasady koleżeństwa zawodowego (K_F.K3.)

K3:  dba o bezpieczeństwo własne, otoczenia, współpracowników (K_F.K2.)

Zakres tematów:

1. Omówienie regulaminu i zasad BHP. Budowa drobnoustrojów. Metody obserwacji drobnoustrojów.

2. Techniki przygotowania i barwienia preparatów mikroskopowych. Techniki mikroskopowania. Struktury anatomiczne istotne w identyfikacji i diagnostyce drobnoustrojów. Ocena morfologii drobnoustrojów.

3. Metody hodowli drobnoustrojów. Rodzaje pożywek. Posiew na podłoża stałe i płynne.

4. Ocena wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych

i płynnych. Opis kolonii drobnoustrojów.

5. Genetyka i zmienność drobnoustrojów. Mutacja. Transdukcja. Transformacja. Koniugacja. Metody biologii molekularnej stosowane w laboratorium mikrobiologicznym.

6. Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska pracy (ocena czystości rąk, odzieży oraz powietrza i wody).

7. Kolokwium.

8. Metody identyfikacji drobnoustrojów cz. I. Znaczenie metabolizmu drobnoustrojów w ich identyfikacji - metody badania. Różnicowanie drobnoustrojów. Metody wizualne

i systemy analizy komputerowej.

9. Metody identyfikacji drobnoustrojów cz. II. Metody immunologiczne w diagnostyce mikrobiologicznej. Wykrywanie wybranych czynników wirulencji bakterii

10. Metody oznaczania antybiotykowrażliwości drobnoustrojów.

11. Metody wykrywania mechanizmów oporności na antybiotyki beta-laktamowe. Interpretacja mechanizmów oporności.

12. Metody wykrywania mechanizmów oporności na antybiotyki inne niż beta-laktamowe. Interpretacja mechanizmów oporności.

13. Interpretacja antybiogramu. Ocena wielolekooporności.

14. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych

na drobnoustroje. Sterylizacja. Dezynfekcja. Higiena szpitalna.

15. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Budzyńska, Natalia Wiktorczyk-Kapischke 12/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Zalas-Więcek, Joanna Kwiecińska-Piróg 12/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Budzyńska, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Krzysztof Skowron 11/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek 12/15 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Budzyńska 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.