Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia mediów 2401-D-S1-3-SM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - wiedza

W1 Ma wiedzę z zakresu różnych podejść do socjologii mediów - K_W07

W2 Ma widzę na temat mechanizmów medialnie zależnych procesów społecznych i kulturowych - K_W08

W3 Ma widzę na temat projektowania i prowadzenia eksplorujących projektów badawczych z zakresu socjologii mediów - K_W10

Efekty kształcenia - umiejętności:

U1 Używa podstawowej wiedzy do opisu i krytycznej analizy procesów społecznych - K_U02

U2 Używa metod i technik badawczych do analizowania procesów społecznych i medialnych - K_U04

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1 Zna poziom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii mediów - K_K01

K2 Jest przygotowany aby być liderem i aktywnym członkiem grup badawczych. Przygotowuje swoją pracę w sposób odpowiedzialny, planuje i wykonuje powierzone zadania - K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zasady gry

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkiem każdego z Państwa. Niezależnie od powodu dopuszczam dwie nieobecności. Trzecią nieobecność należy odrobić. Czwarta nieobecność oznacza niezaliczenie kursu!

2. Na zajęciach stawiacie się Państwo przygotowani, czyli z przeczytanymi tekstami i gotowi do rozmowy. Nie oczekuję, że od razu zrozumiecie każdy zadany tekst. Ważniejsza jest próba zrozumienia, której od Państwa wymagam. Jeśli tekst okaże się nad wyraz trudny, w trakcie zajęć przewrócimy go do góry nogami, aby stał się bardziej przystępny.

3. Na zajęciach nie podnosimy ręki, kiedy chcemy coś powiedzieć. Możecie Państwo zabierać głos, kiedy macie coś wartościowego do powiedzenia. Nie mówimy jeden przez drugiego, nie przekrzykujemy się, i szanujemy opinie innych dyskutantów.

4. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów w celach innych niż te związane z zajęciami.

5. Poza zajęciami jestem do Państwa dyspozycji w trakcie dyżurów. W razie potrzeby można się ze mną kontaktować również mailowo (wojtkowski@umk.pl).

Na ocenę ostateczną składają się trzy składniki:

1. Aktywność (10 punktów): aktywne uczestnictwo w zajęciach, czyli zabieranie ważnego głosu w dyskusji.

2. Zadania projektowe (8): wykonanie dwóch projektów z zakresu socjologii cyfrowej.

3. Kolokwium nr 1 (8 punktów): kolokwium pisemne.

4. Kolokwium nr 2 (8 punktów): kolokwium pisemne.

Punktacja:

Do 50% – 2

Od 51% – 3

Od 61% – 3,5

Od 71% – 4

Od 81% – 4,5

Od 91% – 5

Zakres tematów:

1. Intro

2. Władza mediów

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

3. Polityki sieciowej popkultury

Literatura podstawowa

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

Literatura uzupełniająca

Fuchs, Christian. 2014. Social media a critical introduction. London: SAGE, ch. 1.

4. Mediatyzacja

Literatura podstawowa

Wojtkowski, Łukasz. 2018. Instytucjonalne i kulturowe podejście do procesu mediatyzacji polityki. „Athenaeum”, 57, s. 158-169.

Literatura uzupełniająca

Lundby Knut. 2014. Mediatization of Communication. In: K. Lundby (Ed.) Mediatization of Communication. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, p. 3-35.

5. Cyfrowe post-wspólnoty

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Nowe ruchy społeczne

Literatura podstawowa

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 9.

7. Kolokwium nr 1

8. Sieciowi indywidualiści

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1-2.

9. Cyfrowi narcyści

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

10. Social media - dekonstrukcja

van Dijck, José (2013). The culture of connectivity. A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press, pp. 23-44.

11. Cena, jaką płacimy

Couldry, Nick, Ulises A. Mejias (2019). The cost of connection. Stanford: Stanford University Press, p. tba.

12. Zajęcia eksplorujące

13. Zajęcia eksplorujące

14. Kolokwium nr 2

15. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne:

Opis

Ćwiczeniowa

Giełda pomysłów

Projektu

Obserwacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Krzysztof Pietrowicz 19/24 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Krzysztof Pietrowicz 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)