Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia żywności i biopierwiastków 0600-S2-Spec-ChZB
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności

1. red. Z. E. Sikorski, Chemia Żywności, WNT 2000

2. red. U. Świetlikowska, Surowce spożywcze, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995,

3. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

4. Jankiewicz M. Kędzior Z (red.). Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań 2001.

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, SGGW, Warszawa, 2005

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2000

7. J. Minczewski, Z. Marzenko, Chemia Analityczna tom 3, PWN, Warszawa, 2005

Efekty uczenia się:

METODY SPEKTROSKOPOWE I CHROMATOGRAFICZNE W ANALIZIE ŻYWNOŚCI – LABORATORIUM

Wymiernym efektem kształcenia będzie uzyskanie przez studentów wiedzy o: teoretycznych aspektach wykonania analizy ilościowej metodami instrumentalnymi, o przyczynach i sposobach unikania błędów w analizie ilościowej, o sposobie przedstawiania wyników analiz, o sposobie przygotowania próbki w zależności od zaproponowanej metody oznaczania oraz oznaczanego analitu.

K_W01, K_W02, K_W09, K_W10, K_W12, K_W14

Student potrafi: opracować raporty z wykonywanych analiz, posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie ilościowej, opanować procedury wykonywania analiz ilościowych z zastosowaniem metod miareczkowych i spektroskopowych, zastosować poznane procedury analityczne w analizie żywności, opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz.

K_U01, K_U05, K_U08, K_U11, K_U14

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole.

K_K01, K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie na ocenę na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń

Zakres tematów:

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności –laboratorium

W ramach laboratorium studenci wykonują następujące ćwiczenia: Oznaczanie zawartości związków fosforu w żywności metodą spektrofotometryczną, Oznaczanie zawartości skrobi modyfikowanej metodą spektrofotometryczna, oznaczanie zawartości glinu w żywności, Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej miodów oraz produktów pszczelich metodą CUPRAC, Oznaczanie wybranych kationów w wodach mineralnych metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie jonów azotanowych(V) i (III) w warzywach metodą chromatografii jonowej, Oznaczanie zawartości histydyny w mięsie metodą ITP, Oznaczanie zawartości benzoesanu sodu i sorbinianu potasu w napojach, Oznaczanie zawartości wybranych barwników spożywczych w napojach metodą HPLC, Oznaczanie białka całkowitego metodą Extona, Polarymetryczne oznaczanie skrobi w ziemniakach, Oznaczanie witaminy E w żywności metodą spektrofluorymetryczną, Oznaczanie wybranych kwasów fenolowych oraz ryboflawiny w różnych gatunkach piwa, Oznaczanie kofeiny w próbkach żywnościowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni, Oznaczanie zawartości wilgoci w różnych gatunkach mąki, pracownie typu „Case study”.

Metody dydaktyczne:

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności

Laboratorium – samodzielna praca doświadczalna studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 13:00, (sala nieznana)
każda środa, 13:30 - 16:30, (sala nieznana)
Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Marcin Cichosz 9/9 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:30 - 18:30, (sala nieznana)
każda środa, 8:00 - 11:00, (sala nieznana)
każdy czwartek, 10:00 - 15:00, (sala nieznana)
Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Marcin Cichosz 9/9 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, (sala nieznana)
każda środa, 8:00 - 13:00, (sala nieznana)
każdy wtorek, 13:00 - 16:00, (sala nieznana)
Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Marcin Cichosz 6/6 szczegóły
4 każdy piątek, 10:00 - 15:00, (sala nieznana)
Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Szymon Bocian 9/9 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Bocian, Marzanna Kurzawa 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)