Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia mediów 2401-D-S1-3-SM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - wiedza

W1 Ma wiedzę z zakresu różnych podejść do socjologii mediów - K_W07

W2 Ma widzę na temat mechanizmów medialnie zależnych procesów społecznych i kulturowych - K_W08

W3 Ma widzę na temat projektowania i prowadzenia eksplorujących projektów badawczych z zakresu socjologii mediów - K_W10

Efekty kształcenia - umiejętności:

U1 Używa podstawowej wiedzy do opisu i krytycznej analizy procesów społecznych - K_U02

U2 Używa metod i technik badawczych do analizowania procesów społecznych i medialnych - K_U04

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1 Zna poziom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii mediów - K_K01

K2 Jest przygotowany aby być liderem i aktywnym członkiem grup badawczych. Przygotowuje swoją pracę w sposób odpowiedzialny, planuje i wykonuje powierzone zadania - K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zasady gry

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkiem każdego z Państwa. Niezależnie od powodu dopuszczam dwie nieobecności. Trzecią nieobecność należy odrobić. Czwarta nieobecność oznacza niezaliczenie kursu!

2. Na zajęciach stawiacie się Państwo przygotowani, czyli z przeczytanymi tekstami i gotowi do rozmowy. Nie oczekuję, że od razu zrozumiecie każdy zadany tekst. Ważniejsza jest próba zrozumienia, której od Państwa wymagam. Jeśli tekst okaże się nad wyraz trudny, w trakcie zajęć przewrócimy go do góry nogami, aby stał się bardziej przystępny.

3. Na zajęciach nie podnosimy ręki, kiedy chcemy coś powiedzieć. Możecie Państwo zabierać głos, kiedy macie coś wartościowego do powiedzenia. Nie mówimy jeden przez drugiego, nie przekrzykujemy się, i szanujemy opinie innych dyskutantów.

4. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów w celach innych niż te związane z zajęciami.

5. Poza zajęciami jestem do Państwa dyspozycji w trakcie dyżurów. W razie potrzeby można się ze mną kontaktować również mailowo (wojtkowski@umk.pl).

Na ocenę ostateczną składają się trzy składniki:

1. Aktywność (10 punktów): aktywne uczestnictwo w zajęciach, czyli zabieranie ważnego głosu w dyskusji.

2. Zadania projektowe (8): wykonanie dwóch projektów z zakresu socjologii cyfrowej.

3. Kolokwium nr 1 (8 punktów): kolokwium pisemne.

4. Kolokwium nr 2 (8 punktów): kolokwium pisemne.

Punktacja:

Do 50% – 2

Od 51% – 3

Od 61% – 3,5

Od 71% – 4

Od 81% – 4,5

Od 91% – 5

Zakres tematów:

1. Intro

2. Władza mediów i technologii

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

Morozov, Evgeny. (2015). Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

3. Polityki sieciowej popkultury

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

4. Sieciowi indywidualiści i kolektywizm online

Dziś już wiadomo, że niekoniecznie najsilniejsi przetrwają...

https://spidersweb.pl/plus/2020/07/covid-eksperyment-spoleczenstwo-wspolpracy-jemielniak

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1 (The New Social Operating System of Networked Individualism).

5. Post-wspólnoty cyfrowej nostalgii i trendy kulturowe

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Narcyzm cyfrowy

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

7. The day the internet died

Lindgren, Simon. 2021. The day the internet died

https://medium.com/@simonlindgren/the-day-the-internet-died-a1884a002a22

Czubkowska, Sylwia, Szymaniak, Marek. 2021. Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?

https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

8. Kolokwium nr 1

9. Datafikacja

Śledziewska, Katarzyna, Włoch, Renata. 2020. Wielki wybuch danych.

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

10. Algorytmy

Roose, Kevin. 2020. Rabbit Hole. The NYT Podcast.

https://open.spotify.com/show/6dqqC8nkBTC3ldRs7pP4qn

11. AI

Przegalińska, Aleksandra. 2019. Boty wokół nas. Sztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/boty-wokol-nas/

Redzisz, Monika. 2020. Ile można całować robota, czyli spór o sens instnienia. S|ztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/ile-mozna-calowac-robota-czyli-spor-o-sens-istnienia/

12. Inwigilacja i prywatność

13. Cyfrowa dezinformacja

Armitage, Rachel & Vaccari, Cristian. 2021. Misinformation and disinformation. In:

The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. Routledge: London.

Bernstein, Joseph. 2021. Bad News. Selling the Story of Disinformation. Harper's Magazine.

Zamiennie z podcastem https://harpers.org/2021/09/bad-news-disinformation/

14. Platformy i regulacje

15. Kolokwium nr 2

Metody dydaktyczne:

Opis

Ćwiczeniowa

Giełda pomysłów

Projektu

Obserwacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 220
Łukasz Wojtkowski 17/26 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 305
Łukasz Wojtkowski 17/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)