Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Internet i technologie cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-ITC-FNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Internet i technologie cyfrowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Artur Szarecki
Prowadzący grup: Artur Szarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmowały dyskusje i prezentacje dotyczące różnych aspektów obecności technologii cyfrowych we współczesnej kulturze. Szczególny nacisk zostanie położony na muzykę, jako sferę, w której zmiany spowodowane przez cyfrowość objawiają się ze szczególną wyrazistością. Zastanowimy się więc, w jaki sposób wpływają one na produkcję, dystrybucję i konsumpcję muzyki, oraz czy i jak kształtują jej brzmienie.

Pełny opis:

1. Analogowe/cyfrowe

2. Danetyzacja

3. Cyfrowa estetyka

4. Sieci, ekonomie, kultura

5. Wernakularyzacja

6. Algorytmizacja

7. YouTube: Hegemonia/Posthegemonia

8. Realne/wirtualne

9. Cyborgizacja

10. Cyfrowa mobilność

11. Gamifikacja

12. Media społecznościowe

Literatura:

Algorytmiczna kultura (2019) „Kultura Współczesna” nr 1(104).

Anderson, Ch. (2008) Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Poznań: Media Rodzina.

Cutler, Ch. (1999) Plądrofonia, [w:] tegoż, O muzyce popularnej. Warszawa: Zielona Sowa.

Galloway, A. (2008) Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem. „Kultura Popularna” nr 4(22).

Gałuszka, P. (2009) Przemysł muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Internet (2020) Glissando, nr 28.

Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Jenkins, H., S. Ford i J. Green (2018) Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska, M. (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017) Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Keen, A. (2007) Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Warszawa: WAiP.

Kuźmicz, K. i Sz. Nożyński (2012) Kultura remiksu, a zmiany w muzyce, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, pod red. A. Cybal-Michalskiej i P. Wierzby, s. 227-240. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lessig, L. (2005) Wolna kultura. Warszawa: WAiP.

Lessig, L. (2009) Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.

Ling, R., Donner, J., Komórka, PWN, Warszawa 2011.

Mjos, O. (2012) Music, social media and global mobility: Myspace, Facebook, YouTube. New York: Routledge.

Morris, J.W. (2015) Selling digital music, formatting culture. Oakland, CA: University of California Press.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, Sz. (2019) Muzyka bez nośnika? Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(39), s. 51-67.

Stachowicz, J. (2016) Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Terranova, T. (2008) Wolna praca. „Kultura Popularna” nr 1(19).

Vernalis, C. (2013) Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. Oxford: Oxford University Press.

Uwagi:

W razie przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Artur Szarecki
Prowadzący grup: Artur Szarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmowały dyskusje i prezentacje dotyczące różnych aspektów obecności technologii cyfrowych we współczesnej kulturze. Szczególny nacisk zostanie położony na muzykę, jako sferę, w której zmiany spowodowane przez cyfrowość objawiają się ze szczególną wyrazistością. Zastanowimy się więc, w jaki sposób wpływają one na produkcję, dystrybucję i konsumpcję muzyki, oraz czy i jak kształtują jej brzmienie.

Pełny opis:

1. Technologia/kultura

2. Analogowe/cyfrowe

3. Estestyka cyfryzacji

4. Dematerializacja

5. Kuracjonizm

6. Platformizacja

7. YouTubifikacja

8. Realne/wirtualne

9. Cyborgizacja

10. Cyfrowa mobilność

Literatura:

Algorytmiczna kultura (2019) „Kultura Współczesna” nr 1(104).

Anderson, Ch. (2008) Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Poznań: Media Rodzina.

Cutler, Ch. (1999) Plądrofonia, [w:] tegoż, O muzyce popularnej. Warszawa: Zielona Sowa.

Galloway, A. (2008) Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem. „Kultura Popularna” nr 4(22).

Gałuszka, P. (2009) Przemysł muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Internet (2020) Glissando, nr 28.

Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Jenkins, H., S. Ford i J. Green (2018) Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska, M. (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017) Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Keen, A. (2007) Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Warszawa: WAiP.

Kuźmicz, K. i Sz. Nożyński (2012) Kultura remiksu, a zmiany w muzyce, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, pod red. A. Cybal-Michalskiej i P. Wierzby, s. 227-240. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lessig, L. (2005) Wolna kultura. Warszawa: WAiP.

Lessig, L. (2009) Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.

Ling, R., Donner, J., Komórka, PWN, Warszawa 2011.

Mjos, O. (2012) Music, social media and global mobility: Myspace, Facebook, YouTube. New York: Routledge.

Morris, J.W. (2015) Selling digital music, formatting culture. Oakland, CA: University of California Press.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, Sz. (2019) Muzyka bez nośnika? Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(39), s. 51-67.

Stachowicz, J. (2016) Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Terranova, T. (2008) Wolna praca. „Kultura Popularna” nr 1(19).

Vernalis, C. (2013) Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. Oxford: Oxford University Press.

Uwagi:

W razie przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Artur Szarecki
Prowadzący grup: Artur Szarecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmowały dyskusje i prezentacje dotyczące różnych aspektów obecności technologii cyfrowych we współczesnej kulturze.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: czym są technologie cyfrowe?

- Kultura i technolgia: główne podejścia

- Analogowe/cyfrowe

- Streaming a dematerializacja mediów

2. Kultura audiowizualna w internecie

- YouTube a estetyka wideoklipu

- Remiks i mashup jako praktyki kultury cyfrowej

- Glitch i nostalgia

- Audiowizualność i władza kulturowa

- Wirtualność

3. Społeczne wyobrażenia cyfrowości w serialu „Czarne Lustro”

- Kultura transparencji

- Cyfrowa inwigilacja

- Społeczeństwo profili

- Transhumanizm

- Internet a post-prawda

Literatura:

Algorytmiczna kultura (2019) „Kultura Współczesna” nr 1(104).

Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Bartmanski D. i I. Woodward (2013) The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction, "Journal of Consumer Culture", nr 15(1), s. 1-25.

Baudrillard, J. (1997) Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm: antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Beasley-Murray, J. (2010) Posthegemony. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Black, D. (2012) The Virtual Idol: Producing and Consuming Digital Femininity, [w:] Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, red. P. W. Galbraith i J.G. Karlin. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Bolter J. i R. Grusin (2000) Remediation: Understanding new media. Cambridge, MA: The MIT Press.

Han, B-Ch. (2022) Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki politycznej.

Jenkins, H., S. Ford i J. Green (2018) Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska, M. (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017) Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Keen, A. (2007) Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Warszawa: WAiP.

Kuźmicz, K. i Sz. Nożyński (2012) Kultura remiksu, a zmiany w muzyce, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, pod red. A. Cybal-Michalskiej i P. Wierzby, s. 227-240. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Latour, B. (2013) Technologia jako utrwalone społeczeństwo, "Avant: pismo awangardy filozoficzno naukowej", 4/1, s. 17-48.

Lessig, L. (2005) Wolna kultura. Warszawa: WAiP.

Lessig, L. (2009) Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.

Manovic, L. (2006) Język nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Morris, J.W. (2015) Selling digital music, formatting culture. Oakland, CA: University of California Press.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, Sz. (2019) Muzyka bez nośnika? Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(39), s. 51-67.

Sowiński, R. (2017) Vaporwave. Kapitalizm zremiksowany, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 1, s. 34-46.

Stachowicz, J. (2016) Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Terranova, T. (2008) Wolna praca. „Kultura Popularna” nr 1(19).

Vernalis, C. (2013) Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. Oxford: Oxford University Press.

Żaglewski, T. (2011) "Dzień z życia Ziemi", czyli YouTube jako cyberkultura, "Przegląd Kulturoznawczy", nr 1(9), s. 90-106.

Uwagi:

W razie przejścia na tryb zdalny zajęcia będą odbywać się w formie wideokonferencji na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)