Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język łaciński I [3600-1ZLA-OGOLN-030Z] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 102

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński I [3600-1ZLA-OGOLN-030Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 102 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:15 - 12:45
sala s. 17
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Małgorzata Skórcz
Zakres tematów:

1. „Jakiż to martwy język, jeśli nie więdnąc przetrwał tysiąclecia”. (J. Tuwim)

a) historia języka łacińskiego,

b) zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim,

c) recitamus,

d) nazwy i funkcje przypadków w zdaniu,

e) substantivum – podstawowe informacje - 2 godz.

2. Rzeczowniki i przymiotniki I deklinacji.

Indicativus praesentis activi czasowników czterech koniugacji i czasownika sum, esse. Sententiae Latinae - 2 godz.

3. Technika tłumaczenia zdań łacińskich.

Analiza i tłumaczenie prostych zdań i sentencji - 3 godz.

4. Sprawdzian (materiał leksykalno – gramatyczny, substantivum) - 1 godz.

5. Analiza gramatyczno - tłumaczeniowa tekstów. Imperativus praesentis activi - 4 godz.

6. a) Nomina numeralia. Nazwy miesięcy. Kalendarz rzymski. Daty.

b) „De Romulo et Remo”. Legenda o powstaniu Rzymu. Dopełnienie bliższe po przeczeniu - 2 godz.

7. MAGISTER, DEUS, TEMPLUM, czyli rzeczowniki II deklinacji. Przymiotniki I i II deklinacji. Test (verbum) - 2 godz.

8. „ Romam visitamus”. SPQR.

I i II deklinacja oraz ind. praes. act. et imp. praes. act. – powtórzenie - 2 godz.

9. STABAT MATER… Indicativus imperfecti activi.

Analiza gramatyczno – tłumaczeniowa zdań - 2 godz.

10. „De Marco Tullio Cicerone”.

Cyceron – rzymski mówca, pisarz i filozof.

Rzeczowniki III deklinacji (typ spółgłoskowy) - 3 godz.

11.Tłumaczenie zdań - sprawdzian - 1 godz.

12. " De Camilli imperatoris iustitia". Indicativus futuri I activi - 2 godz.

13. „ De Romanorum deis”. III deklinacja (typ samogłoskowy i mieszany). Zaimek względny - 2 godz.

14. Łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia. Powtórzenie materiału - 2 godz.

Metody i kryteria oceniania:

I. METODY:

1. Ocena ciągła bieżącego przygotowania się do ćwiczeń i aktywności na zajęciach

- W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, K01.

2. Sprawdziany (pisemne oraz w formie ustnych odpowiedzi) ze znajomości:

a) materiału gramatycznego i leksykalnego

- W01, W02, W03, W04, U01;

b) łacińskich sentencji i wyrażeń

- W01, W02, W03, W04, U01;

c) umiejętności tłumaczenia prostych zdań łacińskich

- W01, U01.

II. KRYTERIA:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

a) przygotowywania się do ćwiczeń i aktywności na zajęciach realizowanych za pomocą m.in. aplikacji Microsoft Teams,

b) ustnych odpowiedzi oraz oceny ze sprawdzianów,

c) wykonania zadań umieszczonych na platformie Moodle.

Uwagi:

4100-R1-Z-LA-030-ODK-Z-102

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)