Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1300-APE-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12.. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-APE-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-DPP-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje poglądy dotyczące idei kształtujących państwo i prawo. Tłumaczy genezę i ewolucję współczesnych instytucji polityczno-prawnych.

Strona przedmiotu
1300-DPP-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje poglądy dotyczące idei kształtujących sferę polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk państwa i prawa. Tłumaczy genezę i ewolucję współczesnych pojęć polityczno-prawnych.

Strona przedmiotu
1300-FP-PF-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-FP-PF-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-HIST_ADM-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona geneza administracji, uniwersalne zasady w niej występujące oraz ich zróżnicowane w ramach różnych ogólnie przedstawionych form państwa, w jakich poszczególnym typom administracji przyszło działać. Następnie pokazana jest charakterystyka administracji centralnej i terytorialnej rządowej i samorządowej w wybranych państwach europejskich od XVIII w. do czasów współczesnych. Na tym tle jest zarysowana organizacja i funkcjonowanie administracji na ziemiach polskich w tych samych ramach czasowych.

Strona przedmiotu
1300-HIST_ADM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona ogólna charakterystyka nauki administracji, jako dyscypliny naukowej wraz z jej genezą (tzn. dyscypliny). Następnie omówiona jest ogólna charakterystyka administracji publicznej, czynników ja kształtujących, struktur, miejscu i roli urzędnika w administracji publicznej a także mechanizmy i rodzaje kontroli w administracji. W części drugiej pokazany jest praktyczny aspekt roli nauki administracji. Obejmuje on opis budowy indywidualnego stanowiska pracy, charakterystykę rozpiętości kierowania, grupowanie pracy w zespole, zasady budowy i przebudowy struktur administracyjnych, wewnętrzną organizację pracy organy administracyjnego i podział zadań między poszczególne szczeblami administracji

Strona przedmiotu
1300-HPIPP-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenia studenta do przedmiotów pozytywnych prezentujących aktualny stan wiedzy: prawa konstytucyjnego, cywilnego i karnego. Zgodnie z założeniami przedmiotu zarówno na wykładzie, jak i na ćwiczeniach jest przekazywana wiedza o korzeniach współczesnej Polski i jej tradycjach historycznych, począwszy od powstania II Rzeczypospolitej aż po upadek Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przedstawione są rozwiązania ustrojowe II RP (zwłaszcza konstytucje), a także cały system prawa sądowego, począwszy od jego genezy opartej na kodeksach zaborczych po rozwiazania prawne przyjęte przez II RP, a także Polskę Ludową. Omówiona jest też zapaść państwowości polskiej w okresie II wojny światowej i okupacji, a następnie w okresie „półsuwerenności” Polski Ludowej.

Strona przedmiotu
1300-HPIPP-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do przedmiotów pozytywnych prezentujących aktualny stan wiedzy: prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i administracyjnego. Zgodnie z założeniami przedmiotu, zarówno na wykładzie jak i na ćwiczeniach jest przekazywana wiedza o korzeniach współczesnej Polski i jej tradycjach począwszy od powstania państwa pol-skiego aż po upadek komunizmu. Szczególną uwagę zwraca się na źródła prawa sądowego XVIII – XX w., które, mimo iż straciły swą ważność przez cały czas są wykorzystywane przez dzisiejszy wymiar sprawiedliwości; brak wiedzy historycznoprawnej z tej dziedziny uniemożliwia prawidłowe wyko-nywanie zawodu prawnika.

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy systemu organów państwa funkcjonującego na podstawie Konstytucji RP z 1997 r. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kategorie teoretyczne dotyczące konstytucji, systemu źródeł prawa oraz kategorii organów. Następnie analizie zostaną poddane poszczególne organy władzy publicznej ujęte w ramach konstytucyjnego podziału władzy.

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów państwowych a także obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a także przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Strona przedmiotu
1300-LOG_PR-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu logiki oraz rozumowań ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania na gruncie prawnym. Odnajdywanie sprzeczności. Przygotowanie do samodzielnej interpretacji tekstów prawnych, prawidłowego wnioskowania, stosowania dyrektyw wykładni i prawidłowej analizy stanów faktycznych.

Strona przedmiotu
1300-LOG_PR-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu logiki oraz rozumowań ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania na gruncie prawnym. Odnajdywanie sprzeczności. Przygotowanie do samodzielnej interpretacji tekstów prawnych, prawidłowego wnioskowania, stosowania dyrektyw wykładni i prawidłowej analizy stanów faktycznych.

Strona przedmiotu
1300-NA-ADM-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie działań administracyjnych jako formy świadczenia usług publicznych oraz - przedstawienie administracji publicznej jako systemu różnorodnych instytucji, które mogą być sprawnie zorganizowane i funkcjonujące, a nie tylko jako systemu norm prawnych, które je regulują;

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi organizacji i kierowania, które występują w aparacie administracji publicznej oraz w innych instytucjach administracyjnych. Umożliwienia im zdobycia umiejętności samodzielnego diagnozowania tych problemów oraz metod ich rozwiązywania, a także wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania funkcji kierowniczych.

Strona przedmiotu
1300-NA-ADM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie działań administracyjnych jako formy świadczenia usług publicznych oraz - przedstawienie administracji publicznej jako systemu różnorodnych instytucji, które mogą być sprawnie zorganizowane i funkcjonujące, a nie tylko jako systemu norm prawnych, które je regulują;

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi organizacji i kierowania, które występują w aparacie administracji publicznej oraz w innych instytucjach administracyjnych. Umożliwienia im zdobycia umiejętności samodzielnego diagnozowania tych problemów oraz metod ich rozwiązywania, a także wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania funkcji kierowniczych.

Strona przedmiotu
1300-PDST_ORG-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
1300-PDST_ORG-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów organizacji i kierowania instytucjami administracyjnymi.

Strona przedmiotu
1300-PD_CYW-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, które znajdują zastosowanie w pracy administratywisty.

Strona przedmiotu
1300-PD_CYW-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, które znajdują zastosowanie w pracy administratywisty.

Strona przedmiotu
1300-PD_KAR-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki prawa karnego i prawa wykroczeń, omówienie cech wspólnych i różnic między tymi gałęziami prawa karnego

Strona przedmiotu
1300-PD_KAR-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-N1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Strona przedmiotu
1300-POST_SA-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PSA-N2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-POWSZ-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią powszechną ustrojów państwowych i systemów prawa sądowego na przestrzeni wieków. Ukazane zostają prawidłowości w rozwoju ustrojów państwowych i prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
1300-POWSZ-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią prawa sądowego w Europie na przestrzeni wieków. Ukazane zostają prawidłowości w rozwoju prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
1300-PR_CZL-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest systematyzacji koncepcji ochrony praw człowieka w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Podstawowym celem dydaktycznym jest uświadomienie istoty, miejsca i roli praw człowieka w prawie, społeczeństwie i państwie oraz w rozwoju osobowościowym samego człowieka. Dotyczy to także umiejętności kojarzenia praw jednostki chronionych na poziomie krajowym z analogicznymi międzynarodowymi standardami ochronnymi, zwłaszcza w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Wykład ma uświadomić studentom implikacje ochrony praw człowieka dla poszczególnych dziedzin prawa (zwłaszcza dla prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Umożliwia zrozumienie miejsca i roli w państwie i społeczeństwie sił zbrojnych, policji i służb pokrewnych, administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości z ich odniesieniem do gwarancji poszanowania praw człowieka.

Ćwiczenia:

Znajomość uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

Strona przedmiotu
1300-PR-CZL-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD:

Wykład dotyczy uniwersalnych i międzynarodowo chronionych praw człowieka. Celem dydaktycznym jest wyjaśnienie genezy idei i koncepcji praw człowieka oraz ich normatywizacji w prawie międzynarodowym. Wykład przybliża najwazniejsze problemy związane z teorią praw człowieka oraz definiuje funkcje praw człowieka w relacjach jednostka-władza publiczna. Istotną częścią wykładu jest przegląd najważniejszych standardów międzynarodowych w tej dziedzinie (katalog praw i wolności).

ĆWICZENIA:

Funkcją ćwieczeń jest uzupełnianie materii wykładowej oraz omawianie praktycznych aspektów międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym procedur skargowych przed organami o kompetencjach orzeczniczych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)