Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1300-APE-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12.. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-APE-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-FP-PF-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-FP-PF-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-HIST_ADM-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona geneza administracji, uniwersalne zasady w niej występujące oraz ich zróżnicowane w ramach różnych ogólnie przedstawionych form państwa, w jakich poszczególnym typom administracji przyszło działać. Następnie pokazana jest charakterystyka administracji centralnej i terytorialnej rządowej i samorządowej w wybranych państwach europejskich od XVIII w. do czasów współczesnych. Na tym tle jest zarysowana organizacja i funkcjonowanie administracji na ziemiach polskich w tych samych ramach czasowych.

Strona przedmiotu
1300-HIST_ADM-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona ogólna charakterystyka nauki administracji, jako dyscypliny naukowej wraz z jej genezą (tzn. dyscypliny). Następnie omówiona jest ogólna charakterystyka administracji publicznej, czynników ja kształtujących, struktur, miejscu i roli urzędnika w administracji publicznej a także mechanizmy i rodzaje kontroli w administracji. W części drugiej pokazany jest praktyczny aspekt roli nauki administracji. Obejmuje on opis budowy indywidualnego stanowiska pracy, charakterystykę rozpiętości kierowania, grupowanie pracy w zespole, zasady budowy i przebudowy struktur administracyjnych, wewnętrzną organizację pracy organy administracyjnego i podział zadań między poszczególne szczeblami administracji

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy systemu organów państwa funkcjonującego na podstawie Konstytucji RP z 1997 r. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kategorie teoretyczne dotyczące konstytucji, systemu źródeł prawa oraz kategorii organów. Następnie analizie zostaną poddane poszczególne organy władzy publicznej ujęte w ramach konstytucyjnego podziału władzy.

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów państwowych a także obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a także przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Strona przedmiotu
1300-NA-ADM-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie działań administracyjnych jako formy świadczenia usług publicznych oraz - przedstawienie administracji publicznej jako systemu różnorodnych instytucji, które mogą być sprawnie zorganizowane i funkcjonujące, a nie tylko jako systemu norm prawnych, które je regulują;

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi organizacji i kierowania, które występują w aparacie administracji publicznej oraz w innych instytucjach administracyjnych. Umożliwienia im zdobycia umiejętności samodzielnego diagnozowania tych problemów oraz metod ich rozwiązywania, a także wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania funkcji kierowniczych.

Strona przedmiotu
1300-NA-ADM-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie działań administracyjnych jako formy świadczenia usług publicznych oraz - przedstawienie administracji publicznej jako systemu różnorodnych instytucji, które mogą być sprawnie zorganizowane i funkcjonujące, a nie tylko jako systemu norm prawnych, które je regulują;

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi organizacji i kierowania, które występują w aparacie administracji publicznej oraz w innych instytucjach administracyjnych. Umożliwienia im zdobycia umiejętności samodzielnego diagnozowania tych problemów oraz metod ich rozwiązywania, a także wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania funkcji kierowniczych.

Strona przedmiotu
1300-PDST_ORG-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
1300-PDST_ORG-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów organizacji i kierowania instytucjami administracyjnymi.

Strona przedmiotu
1300-PD_CYW-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, które znajdują zastosowanie w pracy administratywisty.

Strona przedmiotu
1300-PD_CYW-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, które znajdują zastosowanie w pracy administratywisty.

Strona przedmiotu
1300-PD_KAR-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki prawa karnego i prawa wykroczeń, omówienie cech wspólnych i różnic między tymi gałęziami prawa karnego

Strona przedmiotu
1300-PD_KAR-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Strona przedmiotu
1300-POST_SA-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PSA-N2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PR-ADM-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-PR_ADM-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-PR-AD-MAT-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie materialnego prawa administracyjnego, stanowiącego uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień wynikających z części ogólnej prawa administracyjnego. Wykład ma prezentować różne formy działania administracji publicznej w poszczególnych działach materialnego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego materialnego prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PR-AD-MAT-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie materialnego prawa administracyjnego, stanowiącego uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień wynikających z części ogólnej prawa administracyjnego. Wykład ma prezentować różne formy działania administracji publicznej w poszczególnych działach materialnego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego materialnego prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PBIGP-N2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z instytucjami i procedurami prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu ukierunkowanego na objaśnienie zagadnień teoretycznych, oraz ćwiczeń o charakterze praktycznym (wnioski, decyzje, kazusy, itp.)

Strona przedmiotu
1300-PBIGP-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z instytucjami i procedurami prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu ukierunkowanego na objaśnienie zagadnień teoretycznych, oraz ćwiczeń o charakterze praktycznym (wnioski, decyzje, kazusy itp.)

Strona przedmiotu
1300-PIPKK-S2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla studentów studiów dziennych na kierunku administracja - studia magisterskie (II stopnia). Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz postępowanie karne skarbowe.

Liczba godzin: 30.

Strona przedmiotu
1300-PIPKS-N2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku administracja - studia magisterskie (II stopnia). Wykład obejmuje problematykę materialnoprawną prawa karnego skarbowego oraz postępowanie karne skarbowe.

Liczba godzin: 27.

Strona przedmiotu
1300-PP-PU-N1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz uwrażliwienie ich na główne problemy.

Strona przedmiotu
1300-PP-PU-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz uwrażliwienie ich na główne problemy.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)