Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1401-DSW-3Z-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń głębienie wiedzy w zakresie analizy i komponowania struktur przestrzennych zgodnie z zasadami psychologii widzenia i percepcji wzrokowej

Strona przedmiotu
1401-HSW-3L-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(dot. architektury-15 godz.)

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych.

(dot. malarstwa-30 godz.)

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w malarstwie po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym.

Strona przedmiotu
1401-MAL-SP-Z-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program nauczania w zakresie przedmiotu Malarstwo ma przede wszystkim na celu wykształcenie studenta, który nie tylko warsztatowo przygotowany jest do samodzielnego wykonywania prac malarskich, ale także powinien być artystą świadomym, potrafiącym werbalizować zagadnienia artystyczno-technologiczne wynikłe

z pracy twórczej artysty malarza. Celem dydaktyki jest wykształcenie osobowości twórcy – artysty malarza – mogącego samodzielnie podejmować wszelkie zadania malarskie ze szczególnym naciskiem na malarstwo sztalugowe. Absolwent kończący studia na tym kierunku, dzięki nabytej tu wiedzy i umiejętnościom, powinien być przygotowany zarówno do podjęcia zadań malarskich i projektowych, ale także posiąść umiejętność swobodnego dyskursu na tematy przedmiotowe, jak i przekazywania wiedzy z tego zakresu.

Strona przedmiotu
1401-MAL-uz-2-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Malarstwo w Architekturze odbywa się z podziałem na dwie specjalności: Malarstwo ścienne i Witraż. (Do wyboru)

Prowadzony jest w formie ćwiczeń i jest podstawą do realizacji dyplomu uzupełniającego na kierunku malarstwo

Strona przedmiotu
1401-OWI-5Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Strona przedmiotu
1401-Rys-2Z-Sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)