Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402-BA-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie i oswojenie studenta z celami, metodami i formą dokumentacji badań materialnej substancji architektury drewnianej oraz z ich miejscem zarówno w wieloaspektowych/ interdyscyplinarnych badaniach nad domem mieszkalnym (Hausforschung) jak i w procesach konserwatorskich.

Wskazane jest posiadanie umiejętności rysunku odręcznego i technicznego, dokumentacji pomiarowej zabytków architektury, historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa.

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładami i ćwiczeniami z problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej. Służą one poza tym jako podstawa do pracy magisterskiej o architekturze drewnianej.

Strona przedmiotu
1402-BAM-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzona wiedza o możliwościach badawczych materialnej struktury zabytku architektury (budownictwo murowane).

Pogłębiona wiedza o metodzie prowadzenia badań architektonicznych oraz opracowania wniosków z nich wynikających.

Strona przedmiotu
1402-DHZ-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, w ramach których student poznaje specyfikę źródeł archiwalnych - pisanych i ikonograficznych oraz uczy się wykorzystania tych źródeł na potrzeby konserwatorskie. W ramach zajęć student zapoznaje się także z metodami poszukiwań źródeł, zasadami ich gromadzenia i udostępniania. Na podstawie konkretnych materiałów źródłowych poznaje podstawową terminologię stosowaną w źródłach archiwalnych dotyczących zabytków architektury i urbanistyki.

Strona przedmiotu
1402-KRZA-1L-K-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z zasadami i metodami postępowania stosowanymi w konserwacji i restauracji zabytków architektury

Strona przedmiotu
1402-OK-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest krajobraz kulturowy. W ramach kursu definiuje się go z perspektywy różnych dziedzin nauki, śledzona jest historia rozwoju tego pojęcia oraz przeprowadzana wieloaspektowa charakterystyka. Wskazywane są również metody jego opisu, wartościowania i dokumentowania wniosków.

Studenci zapoznają się z aktami prawnymi umożliwiającymi opiekę nad krajobrazem kulturowym i jego ochronę.

Istotnym elementem zajęć jest prezentacja współczesnych rozwiązań z zakresu gospodarowania przestrzenią i projektów wpływających na jej kształt oraz dyskusja na ich temat. Dyskutowane – z wykorzystaniem wiedzy z poprzedniego semestru – są również prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne prowadzone w zabytkowych ogrodach.

Strona przedmiotu
1402-PA-1L-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem ochrony dziedzictwa kulturowego - na przykładzie prawa krajowego i prawa międzynarodowego.

Omówienie genezy prawa ochrony zabytków w Europie, określenie katalogu aktów prawnych regulujących tą gałąź prawa, z uwzględnieniem dokumentów organizacji międzynarodowych, które mają wpływ na treść aktów prawnych.

Szczególny nacisk kładziony będzie na to, aby omawiane zagadnienia miały swoje uzupełnienie w przykładach z praktyki - w szczególności z praktyki urzędowej, muzealnej i konserwatorskiej, a także w odniesieniu do orzecznictwa sądowego.

Analiza aktu prawnego (decyzji, postanowienia), odwołania od decyzji oraz z kazusu mają pomóc przyswoić zdobytą wiedzę w praktyce oraz przybliżyć specyfikę pracy urzędnika zajmującego się ochroną dziedzictwa, pracownika placówki muzealnej czy dysponenta zabytku, zobowiązanego do zapewnienia właściwej opieki nad nim, będącego stroną postępowania administracyjnego.

Strona przedmiotu
1402-PT-ODK1-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do wykonywania analizy struktury budowlanej zabytkowej architektury w terenie.

Samodzielność w określaniu niezbędnego zakresu badań, rozpoznawaniu kolejności nawarstwień historycznych.

Strona przedmiotu
1402-SM-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnych badań w wybranej dziedzinie ochrony dóbr kultury w oparciu o nowoczesny warsztat badawczy, charakterystyczny dla dyscypliny. Obejmują pracę grupową, konsultacje indywidualne oraz pracę własną studenta, zwieńczoną napisaniem pracy pisemnej zgodnej ze specyfiką kierunku ochrona dóbr kultury (problemy ze specjalnościowego zakresu konserwatorstwa, muzealnictwa lub krytyki artystycznej / lub historii sztuki zintegrowanej z naukami o sztuce – z elementami zabytkoznawstwa, konserwatorstwa itd.). Głównym efektem seminarium jest naukowe opracowanie wybranego problemu, o dużym stopniu samodzielności w procesie pisania, możliwie pionierskie w zakresie merytorycznym, dające podstawę do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Strona przedmiotu
1402-WZDE-1L-K-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z rodzajami dokumentacji oraz celami wykonywania poszczególnych rodzajów dokumentacji, zapoznanie z podstawami prawnymi dotyczącymi dokumentacji konserwatorskich, zapoznanie studentów z historią dokumentacji i ewidencji w Polsce; wykształcenie umiejętności korzystania z różnych rodzajów dokumentacji ( zarówno współczesnych jak i historycznych), wykształcenie umiejętności samodzielnego opracowania podstawowych rodzajów dokumentacji ewidencyjnej.

W II semestrze - opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej stolarki architektonicznej lub meblarskiego wyposażenia wnętrza, ćwiczenia w rozpoznawaniu i analizie problematyki konserwatorskiej w/w obiektów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)