Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kognitywistyka - s2 - 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kognitywistyka - s2 - 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2401-K-S1-2-NWPPU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą mózgowych podstaw procesów percepcji i uwagi oraz najważniejszych współczesnych metod badania mózgu.

Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-PU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-RBM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wiedzę na temat podstawowych modeli i teorii opisujących i wyjaśniających fundamenty poznania społecznego z perspektywy mindreadingu. W tej perspektywie będzie można pokazać, jak kluczową zdolnością jest kompetencja rozumienia stanów mentalnych, empatyzownia, czytania emocji czy mentalizowania. Ponadto, studenci zdobywają wiedzę na temat wybranych szczegółowych zagadnień powiązanych z problematyką wykładu, takich jak: rozwój zdolności do mindreadingu w dzieciństwie, zjawisko empatii, rozpoznawanie udawania, posiadanie uprzedzeń, zachowania antyspołeczne czy też zdolności mindreadingowe u zwierząt.

Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-L-SMGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-Z-SMGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-SFKM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-TTKA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów

kognitywistycznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach.

Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-WWN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wizualizacja albo mapowanie nauki jest nowoczesnym obszarem badań na skalę ogólnoświatową. W trakcie kursu studenci poznają metody i techniki wizualizacji w nauce zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej, z naciskiem na aspekty kognitywne, a także z elementami architektury informacji. Ma to zapewnić im orientację w problematyce i metodologii badań nauki metodami ilościowymi oraz hybrydowymi, co stanowi obecnie background w podejmowaniu studiów naukoznawczych. Ponadto, zdobyta wiedza pomoże uczestnikom kursu w nabyciu umiejętności wykorzystywania dostępnych baz i narzędzi sieciowych.

Strona przedmiotu
2401-K-S2-2-ZADS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł wykładowy 1. Wprowadzenie do statystyki: konceptualizacja i operacjonalizacja, hipotezy, zmienne, poziomy pomiaru.

Moduł wykładowy 2. Odsetki, stosunki, proporcje, wskaźniki. Rozkład częstości. Miary tendencji centralnej i miary dyspersji. (A)symetria.

Moduł wykładowy 3. Dobór próby.

Moduł wykładowy 4. Prawdopodobieństwo. Testowanie hipotez statystycznych. Rozkłady.

Moduł wykładowy 5. Tabele, miary sił zależności (słabe poziomy pomiaru), test Chi kwadrat.

Moduł wykładowy 6. Korelacja i regresja.

Moduł wykładowy 7. Testy dla dwóch prób: zależnych, niezależnych.

Moduł wykładowy 8. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Wieloczynnikowa ANOVA. MANOVA. Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem.

Moduł 9. Eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA).

Moduł 10. Graficzna prezentacja i analiza danych.

Moduł 11. IMRAD - publikacje naukowe.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)